Kurser

Avtal och momsproblem

En fördjupningskurs i mervärdesskatt för praktiker

6

timmar

7995 SEK.

Dela på sociala medier

in
t
f

Syfte

Syftet med kursen är att ge deltagarna en övning i att upprätta en checklista för att föregripa eller åtgärda problem som kan föreligga beträffande mervärdesskatt (moms) i ett avtal mellan två parter – normalt en säljare och en köpare.

Kursen riktar sig främst till praktiskt verksamma jurister och andra som upprättar eller granskar civilrättsliga avtal och därvid vill få med exempel på problem som kan förekomma beträffande moms.


Innehåll

  • Ska moms påföras på den omsättning som föreligger enligt avtalet mellan parterna? Det är den centrala frågan och kursen ska ge en övning i att finna saker i avtalet som kan leda till problem med momsen.
  • Genom att kunna ta tag i momsproblemen redan på avtalsstadiet lämnas inte klienten att förlita sig på att revisorn i samband med ordinarie årlig revision upptäcker att sådana problem kan uppkomma med avtalet. Dessutom är som bekant små företag inte revisionspliktiga, och många av dem saknar en revisor som fångar upp problemen.
  • Det är inte fråga om att undersöka gällande rätt om mervärdesskatt för den eller de punkter i ett aktuellt avtal som kan medföra bedömningsproblem. I stället handlar kursen om att gå igenom ett antal typiska situationer som kan medföra problem.

Någon schablonlösning är knappast möjlig, utan genomgång sker av ett antal sådana situationer och kursdeltagaren får en övning i att leta efter situationer i avtalet där typiskt sett momsen kan vara svår att bedöma. Genomgången blir en övning i att upprätta en checklista som sedan praktiskt kan byggas vidare på och anpassas till aktuella avtal.

Under kursens genomförande kan man så att säga plocka poänger för att göra en sådan checklista på typiska momsproblem som om man förbereder att skriva den del i en skatteklausul som berör momsfrågor. Det gäller att tänka i minst ett led mer än det som berör den egna klienten och dennes företag.

Målgrupp

Advokater, jurister, skatterådgivare och revisorer, men över huvud taget är kursen av intresse också för andra som skriver avtal och vill minimera risken att få momsen som ett problem i efterhand.

Kursmaterial

Deltagarna får tillgång till kurspresentationen och annat relevant material via JUC:s online-materialportal några dagar innan kursdatum.

I kursavgiften ingår boken IMPAKT – Avtal och momsproblem, tredje upplagan av Björn Forssén. Boken och kursen ger även uppslag till att beakta andra skatter och avgifter än moms, t.ex. punktskatt och inkomstskatt.

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om kursen är du välkommen att kontakta mig.

Zoe Paldan O’Brien
Head of Customer Relations & Event
Mobil: +46 08 40 06 54 10
Email: juc@juc.se

Håll dig uppdaterad

Är du helt uppdaterad om nya regler, lagar och praxis – och inte minst har du verktygen att hantera dem? Välj de rättsområden du vill bli informerad om, och få juridiska nyheter som rustar dig för morgondagens uppgifter.

Kompetensutveckling

Hos JUC hittar du juridiska kurser inom ett brett spektrum av arbetsområden. Vi erbjuder både grundkurser och specialistkurser som kan godkännas som obligatorisk vidareutbildning.

Våra kurser hålls av ledande svenska och internationella experter som ger dig insikt i aktuella utmaningar och möjligheter inom olika rättsområden. Du får konkreta verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete och en unik inblick i ny lagstiftning, rättspraxis och administrativ praxis.

Dela på sociala medier

in
t
f