Kurser

Kommunala marktransaktioner

Få nödvändiga kunskaper inför förhandlingar om köp från eller försäljningar till kommuner

6

lektioner

7900 SEK.

Innehåll

Kommunerna är störst av alla på markförsäljning och har också uppgiften att köpa in markreserver. Kommunernas roll är komplicerad. Köpen och försäljningarna följer civilrätten, men påverkas också starkt av att kommuner är myndigheter. Dessutom är många transaktioner ett led i detaljplanearbete och annan exploatering.

Kursen reder ut begreppen och visar hur juridiskt starka avtal ska utformas.

Punkter på kursen är:
 

 • Optioner, markanvisningar och bristande bundenhet
 • När blir köpet bindande?
 • Styrning genom viten och tilläggsköpeskillingar
 • Speciella regler för kommuners felansvar
 • När LOU är tillämplig på kommunala marktransaktioner
 • Kommunala särkrav vid försäljning
 • Offentlighet och sekretess
 • Exploateringsavtal, detaljplaner och byggrätter
 • Tvångsförvärv
 • Kommuner och jordförvärvslagen
 • Tomträtt och arrenden som alternativ

 

Nyttan med kursen 

På kursen får du nödvändiga kunskaper inför förhandlingar om köp från eller försäljningar till kommuner. Grundläggande är att de rättskällor som är bekanta i branschen tas upp på kursen:

 • Relevant lagstiftning presenteras
 • Betydelsefulla och ofta åberopade rättsfall gås igenom
 • Exempel på fastighetsavtal analyseras
   

Målgrupp

Kursen är tänkt att vara till nytta för dem som förhandlar med kommuner om köp eller annan åtkomst till mark, alltså ansvariga på bygg- och fastighetsbolag, liksom advokater, andra jurister och konsulter. Kursen är värdefull även för dem som arbetar med fastigheter på kommuner.

 

Material

Du kommer åt kurspresentationen och annat relevant material genom JUC:s materialportal online.

 

Efter varje kurs skickas diplom ut till varje deltagare.

Detta säger våra tidigare kursdeltagare

"Omfattande, lättbegriplig, pedagogiskt"

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om kursen är du välkommen att kontakta mig.

Linn Kronman
Kurs‑ och kommunikationskoordinator
Mobil: +46 79 006 49 02
Email: lk@juc.se

Håll dig uppdaterad

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.