Undervisare

Tillbaka

Peter Zeijersborger

Advokat,ägare &,grundare, Advokatbyrå,Zeijersborger &,Co

Advokat Peter Zeijersborger är ägare och grundare av advokatbyrån Zeijersborger & Co och jobbar uteslutande med privaträtt med fokus på socialrätt, ekonomisk familjerätt och straffrätt. Har har engagerat sig i debatten kring rättssäkerheten när det gäller tvångsomhändertagande av barn. Peter Zeijersborger är flitigt anlitat som föreläsare inom LVU för så väl advokater, jurister och anställda inom socialtjänsten.

Under 2022 håller Peter kurser på JUC; bland annat i Uppdraget som särskild företrädare för barn och Lagen om vård av unga, en genomgång från start till mål.