Kurser

Familjerätt

Processteknik och taktik
6

timmar

7900 SEK.

Dela på sociala medier

in
t
f
Innehåll

Vi går igenom domstolsprocessen steg för steg och jämför likheter och skillnader mellan olika familjerättsliga mål och ärenden som handläggs i allmän domstol.

Vad skiljer t ex ett mål om underhållsbidrag från ett mål om vårdnad/boende/umgänge? Kan man yrka kvarboenderätt i ett vårdnadsmål? Behövs det en vårdnadsutredning om det finns en BBIC-utredning? Kan man begära hur mycket som helst i underhållsbidrag? Kan man framställa nya yrkanden i hovrätten?

På kursen får du:
  • En grundläggande genomgång av vilka frågor som kan tas upp inom ramen för olika mål
  • En genomgång av hur domstolsprocessen går till? Ansvarsfördelningen mellan ombud, domstol och andra aktörer t ex familjerätt. 
  • En genomgång av skillnaden mellan dispositiva mål, indispositiva mål och domstolsärenden t ex när det gäller bevisning och rättegångskostnader / rättsskydd och rättshjälp
  • En genomgång av andra aktörers ansvar och roll, t ex Familjerätt, Socialtjänst och Försäkringskassa
  • Taktiska överväganden – inledande och löpande rådgivning
  • Kursen har en praktisk inriktning med möjlighet att ställa frågor/diskutera
  • En genomgång av de senaste ändringarna i föräldrabalken och rättsutvecklingen beträffande underhåll till barn 

Målgrupp

Kursen riktar sig till jurister och advokater med lite mindre erfarenhet av domstolsprocessen, till dig som vill få en bättre förståelse och struktur för den processuella delen av familjerätten för att kunna vägleda din klient bättre.
 
Material

Du kommer åt kurspresentationen, ditt diplom och annat relevant material genom JUC-me onlineportal.

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om kursen är du välkommen att kontakta mig.

Zoe Paldan O’Brien
Head of Customer Relations & Event
Mobil: +46 08 40 06 54 10
Email: juc@juc.se

Håll dig uppdaterad

Är du helt uppdaterad om nya regler, lagar och praxis – och inte minst har du verktygen att hantera dem? Välj de rättsområden du vill bli informerad om, och få juridiska nyheter som rustar dig för morgondagens uppgifter.

Kompetensutveckling

Hos JUC hittar du juridiska kurser inom ett brett spektrum av arbetsområden. Vi erbjuder både grundkurser och specialistkurser som kan godkännas som obligatorisk vidareutbildning.

Våra kurser hålls av ledande svenska och internationella experter som ger dig insikt i aktuella utmaningar och möjligheter inom olika rättsområden. Du får konkreta verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete och en unik inblick i ny lagstiftning, rättspraxis och administrativ praxis.

Dela på sociala medier

in
t
f