Kurser

Familjerätt

Processteknik och taktik
6

lektioner

7900 SEK.

Innehåll

Vi går igenom domstolsprocessen steg för steg och jämför likheter och skillnader mellan olika familjerättsliga mål och ärenden som handläggs i allmän domstol.

Vad skiljer t ex ett mål om underhållsbidrag från ett mål om vårdnad/boende/umgänge? Kan man yrka kvarboenderätt i ett vårdnadsmål? Behövs det en vårdnadsutredning om det finns en BBIC-utredning? Kan man begära hur mycket som helst i underhållsbidrag? Kan man framställa nya yrkanden i hovrätten?

På kursen får du:
  • En grundläggande genomgång av vilka frågor som kan tas upp inom ramen för olika mål
  • En genomgång av hur domstolsprocessen går till? Ansvarsfördelningen mellan ombud, domstol och andra aktörer t ex familjerätt. 
  • En genomgång av skillnaden mellan dispositiva mål, indispositiva mål och domstolsärenden t ex när det gäller bevisning och rättegångskostnader / rättsskydd och rättshjälp
  • En genomgång av andra aktörers ansvar och roll, t ex Familjerätt, Socialtjänst och Försäkringskassa
  • Taktiska överväganden – inledande och löpande rådgivning
  • Kursen har en praktisk inriktning med möjlighet att ställa frågor/diskutera
  • En genomgång av de senaste ändringarna i föräldrabalken och rättsutvecklingen beträffande underhåll till barn 

Målgrupp

Kursen riktar sig till jurister och advokater med lite mindre erfarenhet av domstolsprocessen, till dig som vill få en bättre förståelse och struktur för den processuella delen av familjerätten för att kunna vägleda din klient bättre.
 
Material

Du kommer åt kurspresentationen, ditt diplom och annat relevant material genom JUC-me onlineportal.

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om kursen är du välkommen att kontakta mig.

Linn Kronman
Kurs‑ och kommunikationskoordinator
Mobil: +46 79 006 49 02
Email: lk@juc.se

Håll dig uppdaterad

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.