Undervisare

Tillbaka

David Schreiber

Advokat och partner, Advokatfirman dNovo

David Schreiber är advokat och partner på dNovo Göteborg och har 10 års erfarenhet från arbete med dataskydd och IT-juridik inom såväl privat som offentlig sektor.

David är för närvarande dataskyddsombud för flera lärosäten, är en van föredragshållare och håller regelbundet utbildningar och föreläsningar. David är även medförfattare till avsnitten om dataskydd och offentlighet- och sekretess i boken ”Juridik i kommunala bolag” som släppts av Norstedts Juridik i flera upplagor.