Undervisare

Tillbaka

Jessika Van Der Sluijs

Professor i civilrätt, Stockholms Universitet

Jessika van der Sluijs disputerade vid Stockholms universitet 2006 på avhandlingen ”Direktkravsrätt vid ansvarsförsäkring”.

Jessika har sedan dess varit verksam som forskare vid Stockholm Centre for Commercial Law, där hon har fortsatt att bedriva forskning i framför allt försäkringsrätt. I 2014 befordrades Jessika till professor i civilrätt.

Jessika van der Sluijs har sedan 2014 haft olika universitetsledningsuppdrag, först som studierektor för forskarutbildningen (2014), sedan som prodekanus och ordförande i fakultetens utbildningsutskott (2015–2017), och sedan 2018 som dekanus vid fakulteten.