Kurser

Få ditt budskap sålt i tings- och hovrätten

Tvistemålsprocessen sedd med domarens ögon

6

timmar

8995 SEK.

Innehåll

I tings- och hovrätten kan tvistemål beredas och processen föras med större fokus. På denna kurs möter du en domare med lång erfarenhet från domstolarna. På kursen diskuterar vi utifrån domstolens men också ombudens perspektiv hur processen kan föras effektivt med tillämpning av regelverket.
 

Kursen omfattar bl.a.  

  • Tvistemålsprocessens inledning – stämningsansökan och svaromål
  • Den muntliga förberedelsen – vad händer före och efter?
  • Processuella verktyg – hjälper eller stjälper de?
  • Huvudförhandlingen – fokuspunkter och olika delar
  • Muntlig bevisning – bevis- och förhörsteman
  • Hovrättsprocessen – grunder för prövningstillstånd

 

Kursen är ingen egentlig teoretisk genomgång av rättegångsbalkens bestämmelser utan bygger i mycket större utsträckning på berättelser om och utbyte av praktiska erfarenheter.
 

Nyttan med kursen

Syftet med kursen är att öka juristens medvetenhet om möjligheter till framgångsrika processer och en inblick i vad som fungerar ur domstolens perspektiv.
 

Målgrupp

Kursen vänder sig till advokater och biträdande jurister som processar i dispositiva tvistemål.

Material

Du kommer åt kurspresentationen och annat relevant material genom JUC:s materialportal online.

 

Efter varje kurs skickas diplom ut till varje deltagare.

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om kursen är du välkommen att kontakta mig.

Zoe Paldan O’Brien
Head of Customer Relations & Event
Mobil: +46 08 40 06 54 10
Email: juc@juc.se

Håll dig uppdaterad

Är du helt uppdaterad om nya regler, lagar och praxis – och inte minst har du verktygen att hantera dem? Välj de rättsområden du vill bli informerad om, och få juridiska nyheter som rustar dig för morgondagens uppgifter.

Kompetensutveckling

Hos JUC hittar du juridiska kurser inom ett brett spektrum av arbetsområden. Vi erbjuder både grundkurser och specialistkurser som kan godkännas som obligatorisk vidareutbildning.

Våra kurser hålls av ledande svenska och internationella experter som ger dig insikt i aktuella utmaningar och möjligheter inom olika rättsområden. Du får konkreta verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete och en unik inblick i ny lagstiftning, rättspraxis och administrativ praxis.