Kurser

Få ditt budskap sålt i tings- och hovrätten

Tvistemålsprocessen sedd med domarens ögon

6

lektioner

8995 SEK.

Innehåll

I tings- och hovrätten kan tvistemål beredas och processen föras med större fokus. På denna kurs möter du en domare med lång erfarenhet från domstolarna. På kursen diskuterar vi utifrån domstolens men också ombudens perspektiv hur processen kan föras effektivt med tillämpning av regelverket.
 

Kursen omfattar bl.a.  

  • Tvistemålsprocessens inledning – stämningsansökan och svaromål
  • Den muntliga förberedelsen – vad händer före och efter?
  • Processuella verktyg – hjälper eller stjälper de?
  • Huvudförhandlingen – fokuspunkter och olika delar
  • Muntlig bevisning – bevis- och förhörsteman
  • Hovrättsprocessen – grunder för prövningstillstånd

 

Kursen är ingen egentlig teoretisk genomgång av rättegångsbalkens bestämmelser utan bygger i mycket större utsträckning på berättelser om och utbyte av praktiska erfarenheter.
 

Nyttan med kursen

Syftet med kursen är att öka juristens medvetenhet om möjligheter till framgångsrika processer och en inblick i vad som fungerar ur domstolens perspektiv.
 

Målgrupp

Kursen vänder sig till advokater och biträdande jurister som processar i dispositiva tvistemål.

Material

Du kommer åt kurspresentationen och annat relevant material genom JUC:s materialportal online.

 

Efter varje kurs skickas diplom ut till varje deltagare.

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om kursen är du välkommen att kontakta mig.

Linn Kronman
Kurs‑ och kommunikationskoordinator
Mobil: +46 79 006 49 02
Email: lk@juc.se

Håll dig uppdaterad

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.