Kurser

ESG, hållbarhet och framtidens affärslandsskap

– en omställning till CSRD, ESRS, CSDDD, EU Taxonomi och andra regelverk

6,5

timmar

8900 SEK.

Innehåll

Med hög energinivå, humor och bred erfarenhet föreläser Anna Arnsvik och Aaron Coster om framtidens affärslandskap utifrån ett Hållbarhetsperspektiv. Med vår intensiva kurs om hållbarhet och ESG får du insikter om EU-regelverk, kommunikation, och omställningen till en cirkulär ekonomi. Välkommen!

Denna kurs syftar till att fördjupa förståelsen för hållbarhet och ESG, med fokus på relevanta EU-regelverk som CSRD/ESRS, CSDDD och EU Taxonomi. Genom praktiska insikter och överblick av cirkulär ekonomi lär deltagarna navigera dessa komplexa områden och skapa hållbara affärsstrategier. Kursen belyser också vikten av effektiv hållbarhetskommunikation och ger verktyg för att undvika green washing. Bakgrunden till kursen ligger i den snabbt föränderliga affärsmiljön där företag behöver anpassa sig till hållbarhetskrav och rapporteringsstandarder. Deltagare, särskilt företagsledare och hållbarhetsansvariga, kommer dra nytta av att kunna tillämpa dessa kunskaper för att förbättra företagets långsiktiga hållbarhetsstrategier och överensstämmelse med regelverk. Kursen erbjuder praktiskt kunskap för att främja en hållbar affärspraxis och positionera företag i linje med EU:s hållbarhetsvision.

Hållbarhetsöversikt:
 • Grundläggande begrepp inom hållbarhet och ESG.
 • Aktuella trender och utmaningar.

Regelverk och EU:s Gröna Giv:
 • CSRD och ESRS för ökad hållbarhetsrapportering.
 • EU Taxonomi för identifiering av hållbara investeringar.

Cirkulär ekonomi:
 • Principer för cirkulär ekonomi.
 • Hur företag kan integrera cirkulära strategier.

Hållbarhetskommunikation:
 • Effektiva strategier för kommunikation.
 • Undvikande av Green washing och Social washing.

EUs gröna giv och nya regelverk:
 • Översikt av EU:s övergripande hållbarhetsmål.
 • Nya regelverk och deras påverkan på företag.

Case studies och diskussionsgrupper

Målgrupp

 • Företagsledare och chefer
 • Nytillträdda Hållbarhetsansvariga
 • Investeringsanalytiker
 • Jurister inom affärsjuridik
 • CSR-specialister
 • Marknadsföringschefer

Relevant för:
 • Stora och små företag
 • Finansiella institutioner och investerare
 • Juridiska byråer
 • Blivande Hållbarhetskonsulter
 • Offentliga organisationer
Företag inom alla branscher som vill öka sitt fokus på hållbarhet och ESG-principer.


Program

Kl. 08:30 – 09:00 Registrering, kaffe och smörgås

Förmiddagen: Förstå grunderna i hållbarhet och ESG
Kl. 09:00 – 09:45 
Introduktion till Hållbarhet och ESG
 • Vad är hållbarhet och varför är det viktigt?
 • Översikt av ESG och dess tre huvudkomponenter: miljö, socialt ansvar och företagsstyrning.

Kl. 09:45 – 10:30 
EU:s Regelverk och Hållbarhet
 • Hur påverkar EU:s Gröna Giv och nya regelverk svenska företag?
 • CSRD/ESRS
 • CSDDD
 • EU Taxonomi

Kl. 10:30 – 10:50 Kaffepaus

Kl. 10:50 – 12:00 
Hållbarhetslandskapet i Sverige och EU
 • Aktuella trender och utmaningar inom hållbarhet i Sverige och EU.

Kl. 12:00 – 13:00 Lunch

Eftermiddagen: Hållbarhetskommunikation, Green washing, Situationen i Sverige och Cirkulär Ekonomi
Kl. 13:00 – 14:15 
Hållbarhetskommunikation och Green washing
 • Vikten av transparent och ärlig hållbarhetskommunikation.
 • Hur man undviker Green- och Social washing.

Kl. 14:20 – 15:15 
Situationen i Sverige: Utmaningar och Framsteg
 • Hur hanterar svenska företag och samhället hållbarhet?

Kl. 15:15 – 15:45 
Cirkulär Ekonomi: Möjligheter och Utmaningar
 • Principer och tillämpningar av cirkulär ekonomi.
 • Standard och regelverk
 • Hur företag kan dra nytta av cirkulära affärsmodeller.

Kl. 15:45 – 16:15 
Impact Valuation – Att värdera och mäta impact

Kl. 16:15 – 16:30 

Avslutande ord och Nätverkande

Kl. 16.30 Kursen avslutas

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer är du välkommen att kontakta mig.

Zoe Paldan O’Brien
Head of Customer Relations & Event
Mobil: +46 08 40 06 54 10
Email: juc@juc.se

Håll dig uppdaterad

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.

Kompetensutveckling

Hos JUC hittar du juridiska kurser inom ett brett spektrum av arbetsområden. Vi erbjuder både grundkurser och specialistkurser som kan godkännas som obligatorisk vidareutbildning.

Våra kurser hålls av ledande svenska och internationella experter som ger dig insikt i aktuella utmaningar och möjligheter inom olika rättsområden. Du får konkreta verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete och en unik inblick i ny lagstiftning, rättspraxis och administrativ praxis.