Kurser

Detaljplaner i samspel med miljöbalken

Ett regelsystem i förändring

7

timmar

7900 SEK.

Innehåll

PBL har ändrats otaliga gånger under de senaste åren. Många av ändringarna berör detaljplaner. Det finns också ett antal frågor där det ska ske ett samspel mellan miljöbalken och PBL avseende detaljplaner, och där färska ändringar i miljöbalken och EU-rättsliga krav innebär ett antal utmaningar.
Målet är att du som deltagare bland annat ska få med dig verktyg för hur man hanterar miljöfrågor i detaljplan samt verktyg för hur strandskyddet ska hanteras vid detaljplaner och MKB. Du ska få förståelse för hur exploateringsavtal påverkar planeringen.

Kursen behandlar bland annat följande programpunkter

 • Miljöbedömning och kravet på miljökonsekvensbeskrivning, hur hanteras detta i detaljplanen? Vilket samspel finns med en tillståndsprocess?
 • Miljöansvar, går detta att reglera i detaljplan?
 • Strandskydd – vilken betydelse har strandskyddet vid detaljplanering?
 • Riksintressen, något att titta närmare på vid planering?
 • Brukningsvärd jordbruksmark- en utmaning
 • Miljökvalitetsnormer för vatten - nya regler och svåra frågor

Kursen lyfter också frågor om exploateringsavtal, som exempelvis:
 • Vilka frågor kan ingå i ett exploateringsavtal?
 • Vilka lagregler styr exploateringsavtal? Kan miljöansvar regleras?

Målgrupp

Det krävs att deltagaren jobbat åtminstone lite grann med antingen PBL eller miljöbalken. Men det finns möjlighet för den som är nybörjare att hänga med, även om det kräver att man jobbar lite extra efter kursen med att fördjupa sig d.v.s. gå igenom lagtexter och exempel.

Program

09.00-10.15 Detaljplaner i ett större sammanhang
 • Plansystemet 
 • Viktiga frågor avseende Regionplan och Översiktsplan 
 • Samspelet med miljöbalken och riksintressen 
 
10.15-10.30 Kaffepaus 
 
10.30-11.30 Samspel detaljplaner och miljöbalken
 • EU-rättslig påverkan – när behövs detaljplan 
 • Saneringsansvar 
 • Exploateringsavtal 
 
11.30-12.30 Lunch 
 
12.30-14.30 Fortsatt samspel detaljplaner och miljöbalken
 • Strategisk miljöbedömning 
 • Detaljplaners koppling till tillståndsprövning enl miljöbalken 
 • Fråga om MKB och detaljplan 
 
14.30-14.45 Kaffepaus 
 
14.45-16.30 Exempel från rättspraxis  
 • Rättsfall om strandskydd 
 • Rättsfall om jordbruksmark 
 • Miljökvalitetsnormer – koppling till detaljplan 
 
16.30 Kursen avslutas 

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om konferensen är du välkommen att kontakta mig.

Zoe Paldan O’Brien
Head of Customer Relations & Event
Mobil: +46 08 40 06 54 10
Email: juc@juc.se

Håll dig uppdaterad

Är du helt uppdaterad om nya regler, lagar och praxis – och inte minst har du verktygen att hantera dem? Välj de rättsområden du vill bli informerad om, och få juridiska nyheter som rustar dig för morgondagens uppgifter.

Kompetensutveckling

Hos JUC hittar du juridiska kurser inom ett brett spektrum av arbetsområden. Vi erbjuder både grundkurser och specialistkurser som kan godkännas som obligatorisk vidareutbildning.

Våra kurser hålls av ledande svenska och internationella experter som ger dig insikt i aktuella utmaningar och möjligheter inom olika rättsområden. Du får konkreta verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete och en unik inblick i ny lagstiftning, rättspraxis och administrativ praxis.