Undervisare

Tillbaka

Eva von Scheele

Tidigare förbundsjurist, SKR

Eva von Scheele var tidigare förbundsjurist vid Sveriges Kommuner Landsting, numera Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och har arbetat med familjerätt och förmynderskapsfrågor i mer än trettio år. Hon har suttit i flera statliga utredningar som expert och har skrivit ett flertal böcker, ensam eller som medförfattare, t.ex. Ensamkommande barns rätt, Barnets egendom, Överförmyndaren och dödsbon m fl.
Förutom författandet håller hon kurser och föreläsningar inom sina sakområden.