Kurser

Arbetsrätt ur ett statligt perspektiv

Hur ska bestämmelserna tillämpas?

6

timmar

7900 SEK.

Dela på sociala medier

in
t
f

Relaterade produkter

Kurser

Nya LAS

Läs mer

Innehåll

Kursens huvudfokus är på den arbetsrättsliga reglering som särskilt gäller för den statliga arbetsgivaren. Även om staten som arbetsgivare på senare år närmat sig arbetsgivare inom andra sektorer återstår fortfarande en del statlig särreglering, denna kommer vi att gå igenom under dagen. Delar av väsentlig arbetsrättslig lagstiftning som gäller alla arbetsgivare, oavsett sektor, kommer också att beröras.

Kursen ger grundläggande kunskaper om de arbetsrättsliga regler som gäller inom statlig sektor och hur dessa bestämmelser ska tillämpas.

 

Nyttan med kursen

Syftet med utbildningen är att ge grundläggande kunskap om den arbetsrättsliga regleringen inom staten samt ge en förståelse för sambandet mellan den generella arbetsrätten, den statliga särregleringen och det enskilda anställningsavtalet.
 

På kursen får du kunskaper om:
 

  • Förhandlingsskyldighet och förhandlingsrätt
  • MBL och samverkansavtal
  • Tvister
  • Att ingå statlig anställning
  • Arbetsskyldighetens omfattning
  • Regler om disciplinpåföljd
  • Avslut av anställning
  • Bisysslor

 

Målgrupp

Kursen är en grundkurs och vänder sig till jurister samt personalchefer, HR-specialister/handläggare och chefer med personalansvar. Även företrädare för arbetstagarorganisationer verksamma inom statlig sektor har behållning av kursen.


Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om kursen är du välkommen att kontakta mig.

Zoe Paldan O’Brien
Head of Customer Relations & Event
Mobil: +46 08 40 06 54 10
Email: juc@juc.se

Håll dig uppdaterad

Är du helt uppdaterad om nya regler, lagar och praxis – och inte minst har du verktygen att hantera dem? Välj de rättsområden du vill bli informerad om, och få juridiska nyheter som rustar dig för morgondagens uppgifter.

Kompetensutveckling

Hos JUC hittar du juridiska kurser inom ett brett spektrum av arbetsområden. Vi erbjuder både grundkurser och specialistkurser som kan godkännas som obligatorisk vidareutbildning.

Våra kurser hålls av ledande svenska och internationella experter som ger dig insikt i aktuella utmaningar och möjligheter inom olika rättsområden. Du får konkreta verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete och en unik inblick i ny lagstiftning, rättspraxis och administrativ praxis.

Dela på sociala medier

in
t
f

Relaterade produkter

Kurser

Nya LAS

Läs mer