Kurser

Arbetsrätt ur ett statligt perspektiv

Hur ska bestämmelserna tillämpas?

6

lektioner

7900 SEK.

Dela på sociala medier

in
t
f

Relaterede produkter

Innehåll

Kursens huvudfokus är på den arbetsrättsliga reglering som särskilt gäller för den statliga arbetsgivaren. Även om staten som arbetsgivare på senare år närmat sig arbetsgivare inom andra sektorer återstår fortfarande en del statlig särreglering, denna kommer vi att gå igenom under dagen. Delar av väsentlig arbetsrättslig lagstiftning som gäller alla arbetsgivare, oavsett sektor, kommer också att beröras.

Kursen ger grundläggande kunskaper om de arbetsrättsliga regler som gäller inom statlig sektor och hur dessa bestämmelser ska tillämpas.

 

Nyttan med kursen

Syftet med utbildningen är att ge grundläggande kunskap om den arbetsrättsliga regleringen inom staten samt ge en förståelse för sambandet mellan den generella arbetsrätten, den statliga särregleringen och det enskilda anställningsavtalet.
 

På kursen får du kunskaper om:
 

  • Förhandlingsskyldighet och förhandlingsrätt
  • MBL och samverkansavtal
  • Tvister
  • Att ingå statlig anställning
  • Arbetsskyldighetens omfattning
  • Regler om disciplinpåföljd
  • Avslut av anställning
  • Bisysslor

 

Målgrupp

Kursen är en grundkurs och vänder sig till jurister samt personalchefer, HR-specialister/handläggare och chefer med personalansvar. Även företrädare för arbetstagarorganisationer verksamma inom statlig sektor har behållning av kursen.


Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om kursen är du välkommen att kontakta mig.

Linn Kronman
Kurs‑ och kommunikationskoordinator
Mobil: +46 79 006 49 02
Email: lk@juc.se

Håll dig uppdaterad

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.

Dela på sociala medier

in
t
f

Relaterede produkter