Kurser

Standardavtal för industriella anläggningar och kraftverk

- risker för beställare och leverantörer i olika svenska och internationella standardavtal
6,5

timmar

8900 SEK.

Dela på sociala medier

in
t
f

Innehåll

Vilket standardavtal ska man välja för industriella anläggningar och kraftverk? Kursens fokus ligger på vilka riskexponeringar som uppstår för beställaren respektive leverantören beroende på valet av standardavtal och ger en bra grund för riskanalys i olika projekt.

Kursen ger även en bra bild över för- och nackdelar med olika svenska och internationella standardavtal.
Till skillnad ifrån entreprenadsidan så finns det för industriella anläggningar och kraftverk många olika standardavtal att välja mellan. Beroende på valet av standardavtal så blir beställarens respektive leverantörens situation väldigt olika vid problem under projektgenomförandet.

Kursdeltagarna kommer att få:
 • en bra överblick över de svenska och internationella standardavtal som finns att välja mellan,
 • kunskap om för- och nackdelar med respektive avtal, samt
 • handfasta tips till val av standardavtal för olika typer av projekt.

Deltagarna på kursen kommer också att få en bra bild av vad som skiljer de svenska standardavtalen som ABA 99 och SSG 2019-03 mot de internationella som FIDIC och NEC 3/4.

Kursen behandlar bland annat

 • Generellt om avtal för industriella anläggningar
 • Vad är de olika standardavtalen skrivna för?
 • Varför man inte ska använda entreprenadavtalet ABT 06 för industriella anläggningar och kraftverk
 • De svenska standardavtalen (NLM 19, ABA 99, SSG 2019-03)
 • De internationella standardavtalen (Orgalime SI 14, Orgalime Turnkey, FIDIC, NEC 3/4)
 • Vad ska man tänka på när man väljer standardavtal för en industriell anläggning eller ett kraftverk?

Nyttan med kursen

 • Hur man väljer rätt standardavtal för olika typer av anläggningsprojekt
 •  Vilka standardavtal som är leverantörs- respektive beställarvänliga
 •  Vilka särskilda riskexponeringar som finns för beställaren respektive leverantören under de olika standardavtalen
 • Beställare som ska uppföra en ny anläggning kommer att veta hur man ska resonera i samband med val av standardavtal för upphandlingen
 • Leverantörer som ska offerera en anläggning kommer att veta vilka särskilda riskexponeringar som finns under det standardavtal som beställaren valt

Målgrupp

 • Inköpare och bolagsjurister hos beställare,
 • Projektledare hos beställare
 • Projektledare hos tekniska konsultbolag
 • säljare och bolagsjurister hos leverantörer
 • projektledare hos säljare
 • advokater som arbetar med industriella anläggningar och kraftverk

Kursen riktar sig både till personer med ingenjörsbakgrund som på olika sätt arbetar med avtal för industriella anläggningar och kraftverk samt till jurister.

Program

Kl. 08:30 - 09:00 Registrering
Vi bjuder på kaffe och smörgås

Kl. 09:00 - 10:15
Industriella Anläggningsavtal
 • Allmänt om avtalstypen industriella anläggningsavtal och vad som skiljer den åt från entreprenadavtal
 • Hur bakgrundsrätten påverkar industriella anläggningsavtal
 • Typiska frågor som är viktiga att reglera i industriella anläggningsavtal
 • Olika typer av standardavtal för industriella anläggningar – särskilt om skillnaden mellan avtal för köp av produkter med installation (NLM 19 och Orgalime SI 14) och avtal för anläggningsleveranser (ABA 99, Orgalime Turnkey, gula FIDIC m.fl.)

Kl. 10:15 - 10:30 Kaffepaus

Kl. 10:30 - 11:30
ABA 99 och Orgalime Turnkey
 • Hur avtalen är uppbyggda
 • Särskilda risker för beställaren
 • Särskilda risker för leverantören

Kl. 11:30 - 12:00
SSG 2019-03
 • Hur avtalet är uppbyggt
 • Särskilda risker för beställaren
 • Särskilda risker för leverantören

Kl. 12:00 - 13:00 Lunch

Kl. 13.00 - 14:30
FIDIC och NEC 3/4
 • Hur FIDIC och NEC 3/4 är uppbyggda och skiljer sig åt från svenska standardavtal
 • Särskilda risker för beställaren
 • Särskilda risker för leverantören

Kl. 14:30 - 14:45 Kaffepaus

Kl. 14:45 - 15:15
Varför byggavtalet ABT 06 inte bör användas för industriella  anläggningar
 • Vad är ABT 06 skrivet för?
 • Vilka blir effekterna av att använda ett byggavtal för en anläggning som består av mekanisk och elektronisk utrustning och ska vara föremål för prestandagarantier?

Kl. 15:15 – 16:00
Hur bör man som beställare respektive leverantör resonera vid val av standardavtal?
 
Kl. 16:00 - 16:30
Om man ska ändra bestämmelser i ett standardavtal, hur bör man praktiskt gå tillväga?

Kl. 16:30 Kursen avslutas

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer är du välkommen att kontakta mig.

Zoe Paldan O’Brien
Head of Customer Relations & Event
Mobil: +46 08 40 06 54 10
Email: juc@juc.se

Håll dig uppdaterad

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.

Kompetensutveckling

Hos JUC hittar du juridiska kurser inom ett brett spektrum av arbetsområden. Vi erbjuder både grundkurser och specialistkurser som kan godkännas som obligatorisk vidareutbildning.

Våra kurser hålls av ledande svenska och internationella experter som ger dig insikt i aktuella utmaningar och möjligheter inom olika rättsområden. Du får konkreta verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete och en unik inblick i ny lagstiftning, rättspraxis och administrativ praxis.

Dela på sociala medier

in
t
f