Undervisare

Tillbaka

Jimmy Schiöld

Advokat, Schiöld Advokatbyrå

Advokat Jimmy Schiöld är verksam som försvarsadvokat och har i många år haft sexualbrottsmål som sitt främsta specialistområde.