Kurser

Företrädaransvar för skatteskulder i aktiebolag

Med anslutande frågor om betalningssäkring och åtal

6

timmar

7995 SEK.

Syfte

Syftet med kursen är att deltagaren ska få en bredare insikt i företrädaransvaret i 59 kap. 12-21 §§ Skatteförfarandelagen (SFL) och inte enbart lära sig rekvisiten för ansvar i
59 kap. 12 och 13 §§ SFL. Följande är exempel på sådana aspekter:

  • Vad kan hända med avseende på anslutande rättsfrågor såsom betalningssäkring och åtal?
  • Vad gäller beträffande företrädaransvar enligt den särskilda regeln 59 kap. 14 § SFL, som gäller den juridiska personens överskjutande ingående moms, och där oriktiga uppgifter tillkommer som nödvändigt rekvisit utöver de subjektiva rekvisit som återfinns i den allmänna regeln om ansvar?

Innehåll

Kursen innebär i enlighet med syftet att deltagaren får en genomgång om:

  • Allmänna förutsättningar (rekvisit) för företrädaransvar för juridiska personers skatteskulder; och
  • Därtill anslutande frågor om betalningssäkring mot företrädaren respektive åtal

Samt
  • När ett företrädaransvarsärende börjar (ne bis in idem-fråga i förhållande till åtalsfrågan);
  • Vad som särskilt gäller om företrädaransvar avseende överskjutande ingående moms

Och
  • Vad som gäller beträffande konkursförvaltares krav på utgående moms på återstående kontraktsvärde på byggnadsentreprenad hos ett konkursbolag.


Målgrupp

Målgruppen för kursen är framför allt jurister som arbetar med processer om skatter och avgifter och skattebrottmål samt konkursförvaltare. Även revisorer kan ha nytta av kursen för sina olika rapporter, framför allt om ett aktiebolag har skatteskulder och kan komma på obestånd.


Kursmaterial

Deltagarna får tillgång till kurspresentationen och annat relevant material via JUC:s online-materialportal några dagar innan kursdatum.

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om kursen är du välkommen att kontakta mig.

Zoe Paldan O’Brien
Head of Customer Relations & Event
Mobil: +46 08 40 06 54 10
Email: juc@juc.se

Håll dig uppdaterad

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.

Kompetensutveckling

Hos JUC hittar du juridiska kurser inom ett brett spektrum av arbetsområden. Vi erbjuder både grundkurser och specialistkurser som kan godkännas som obligatorisk vidareutbildning.

Våra kurser hålls av ledande svenska och internationella experter som ger dig insikt i aktuella utmaningar och möjligheter inom olika rättsområden. Du får konkreta verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete och en unik inblick i ny lagstiftning, rättspraxis och administrativ praxis.