Nätverk

Nätverk i Sjö- och transporträtt, Göteborg

Omvärldens påverkan, sanktioner och miljöregleringar inom sjö- och transportsektorn

20

lektioner

26950 SEK.

Innehåll

I nätverket får du möjlighet att fördjupa dig i sjö- och transportsrättsliga frågor ur både praktiskt och juridiskt perspektiv. Du kommer även att kunna diskutera generella problemställningar och aktuella kontrakt med andra yrkesverksamma inom sjö- och transportsektorn. Vårt syfte är att främja kunskapsutbyte och diskussioner kring dessa ämnen för att bidra till en ökad förståelse för sjö- och transporträttsliga frågor.


Nätverket kommer beröra kontraktsfrågor inom sjö- och transporträtt, den föränderliga omvärlden med fokus på sanktioner, miljöfrågor och logistik. Vi kommer att ta upp ämnen såsom containerdemurrage, avtalsskrivning efter covid-19, miljöregleringar och rederiernas åtgärder.


Vi kommer även höra från externa branschexperter, samt diskutera digitaliseringens påverkan på sjöfarten.


Förslag på ämnen som kan komma att diskuteras på nätverksmötena:

 

Kontrakt – särskilda kontraktsfrågor vid sjö- och transporträttsliga avtal och en genomgång av aktuella avtalsfrågor inom transportbranschen
  • Intro om avtalsfrågor inom sjö- och transporträtt – hur skiljer det sig från andra kontrakt?
  • Containerdemurrage – analys och diskussion av rättsutvecklingen
  • Avtalsskrivning efter covid-19
 
Den skakiga/föränderliga omvärlden – sanktioner, miljö m.m.
  • Miljö – hur påverkar nya regleringar inom miljöområdet sjöfarten? Vad gör rederierna för att möta nya krav på området?
  • Krishantering och sanktioner, t.ex Ukrainakrigets påverkan på sjöfarten.
 
Digitalisering/elektrifiering/automatisering
  • Track and Trace av container på sjö och land. Digitalisering av dokument som till exempel B/L men även bokningsförfarande. Vad får det för konsekvenser och vilka aspekter måste man ta hänsyn till?
  • Nya typer av samarbetsavtal – ”framtidsprojekt” som innebär en stor ovisshet i termer av samarbetets omfattning. Hanteringen av marknadsaspekter och regulatoriska frågor ur ett avtalsperspektiv.
 
Logistik/supply chain/3PL
  • Praktiska utmaningar när man går mot helhetslösningar där en aktör ska erbjuda allt från sjötransport till logistikhantering
  • Avtalsaspekter – vad är viktigt att tänka på när det gäller logistikavtal?
  • NSAB 2015 – genomgång av nya HD-domen från 2022 och en analys av de viktigaste punkterna i avtalet

Nätverket tar alltid utgångspunkt i deltagarnas aktuella frågeställningar och perspektiv. Du kommer upptäcka att dina önskemål kring innehåll beaktas från första dagen, vilket är anledningen till att ämnena alltid kommer vara i utveckling.

 

Syfte

Syftet med nätverket är att skapa ett forum, där man på både akademisk och praktisk nivå kan diskutera aktuella teman, ämnen och problemställningar samt utväxla erfarenheter, få nya kunskaper och skapa kontakt mellan aktörer.


Det kommer att hållas fyra effektiva och målinriktade nätverksmöten per år som pågår i 4,5 timmar per tillfälle. Varje nätverksmöte omfattar 5 lektioner vilket resulterar i totalt 20 lektioner under året. Om du är advokat betyder detta att du samtidigt infriar Advokatsamfundets krav om 18 timmars obligatorisk utbildning per år genom att delta i nätverket.

 

Målgrupp

Nätverket riktar sig till advokater och jurister som arbetar med sjö- och transporträttsfrågor, in-house legals på större rederier, logistikansvariga, speditörer med fokus på juridiska frågor, managing directors / CEO inom transport eller sjösektorn. Samt yrkesverksamma inom försäkringsbranschen, t.ex head of insurance.


Antalet platser i nätverket är begränsat. Antagning sker huvudsakligen i början av året men också under året i mån av plats. Platsen i nätverket är personlig för att just du som deltagare skall kunna ta del av den unika sammansättning av erfarenheter som skapas tillsammans med de andra deltagarna i nätverket.

 

Material

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

 

Om JUC’s nätverk

JUC är marknadsledare
i norden när det gäller utveckling av nätverk, kurser och konferenser - med över 140 nätverk, 20 konferenser, 500 professionella kurser och 15.000 årliga deltagare.
Hos JUC har vi sedan starten 2001 alltid fokuserat på att se till att våra medlemmar upplever hösta kvalitet, med fokus på kunskap, värde och tillväxt.

Att delta
i ett nätverk med JUC innebär tillgång till en träningsform, där lärande och sparring är i balans.
Det är ett forum där vi utvecklas tillammans över tid, därmed skapas en unik inlärningsmiljö med stort förtroende och sekretess. De utsedda nätverkledarna är ledande experterna inom området - allt i vackra lokaler i centrala Stockholm.

SE netværk figur

Vill du veta mer?

Som chef för konsultavdelningen har Emil under de senaste 4 åren arbetat mycket med att sätta ihop våra professionella nätverksgrupper. Han har en gedigen kunskap om det professionella innehållet i alla våra nätverk, samt ansvarar för dynamiken bland deltagarna. Emil kan rådge dig gällande vilket nätverk som är rätt för dig och se till att det passar dina behov.

Emil Olander Falke Jensen

Emil Olander Falke Jensen
Nätverksspecialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

JUC:s juridiska nätverksgrupper

JUC är den ledande leverantören av professionella juridiska nätverk. Här är du garanterad en hög professionell nivå med utmärkta nätverksmöjligheter.

Bidragsgivarna är alltid i nära dialog med medlemmarna så nätverket är i större utsträckning än traditionell undervisning ett forum där deltagarna träffas och utbyter erfarenheter med andra professionella aktörer inom området.

‎‎