Nätverk

Nätverk i Sjö- och transporträtt, Göteborg

Omvärldens påverkan, sanktioner och miljöregleringar inom sjö- och transportsektorn

20

timmar

26950 SEK.

Dela på sociala medier

in
t
f

Innehåll

I nätverket får du möjlighet att fördjupa dig i sjö- och transportsrättsliga frågor ur både praktiskt och juridiskt perspektiv. Du kommer även att kunna diskutera generella problemställningar och aktuella kontrakt med andra yrkesverksamma inom sjö- och transportsektorn. Vårt syfte är att främja kunskapsutbyte och diskussioner kring dessa ämnen för att bidra till en ökad förståelse för sjö- och transporträttsliga frågor.


Nätverket kommer beröra kontraktsfrågor inom sjö- och transporträtt, den föränderliga omvärlden med fokus på sanktioner, miljöfrågor och logistik. Vi kommer att ta upp ämnen såsom containerdemurrage, avtalsskrivning efter covid-19, miljöregleringar och rederiernas åtgärder.


Vi kommer även höra från externa branschexperter, samt diskutera digitaliseringens påverkan på sjöfarten.


Nätverket tar alltid utgångspunkt i deltagarnas aktuella frågeställningar och perspektiv. Du kommer upptäcka att dina önskemål kring innehåll beaktas från första dagen, vilket är anledningen till att ämnena alltid kommer vara i utveckling.


Förslag på ämnen som kan komma att diskuteras på nätverksmötena:


Autonomous transportation – land and sea
 • Regulatorisk överblick
 • Avtalsrättsliga aspekter

Digitalisering
 • Juridiken och digitalisering

Geopolitiska läget
 • Geopolitiska störningar

Nya regelverk och det senaste inom rättsutvecklingen  
 • Tonnageskatt
 • Gröna regelverk

Temadag – demurrage
 • Containerdemurrage
 • Demurrage

Målgrupp

Nätverket riktar sig till advokater och jurister som arbetar med sjö- och transporträttsfrågor, in-house legals på större rederier, logistikansvariga, speditörer med fokus på juridiska frågor, managing directors / CEO inom transport eller sjösektorn. Samt yrkesverksamma inom försäkringsbranschen, t.ex head of insurance.


Antalet platser i nätverket är begränsat. Antagning sker huvudsakligen i början av året men också under året i mån av plats. Platsen i nätverket är personlig för att just du som deltagare skall kunna ta del av den unika sammansättning av erfarenheter som skapas tillsammans med de andra deltagarna i nätverket.

Hur fungerar vårt nätverk?

Vårt nätverk ger dig tillgång till en speciell undervisningsmodell där lärande och professionellt samarbete står i fokus. I vårt nätverk utvecklar våra medlemmar sig gemensamt under säsongen, som består av fyra fysiska möten per år. Dessa fyra möten skapar grunden för en unik inlärningsmiljö som präglas av kunskap, kompetensutveckling och inspiration. För att säkerställa att facklig expertis står i centrum har vi sett till att alla möten i vårt nätverk leds av nätverksledare som är ledande experter inom nätverkets ämnesområde.

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

SE netværk figur

Vill du veta mer om, vad vi kan göra för dig?

Emil har under de senaste 5 åren arbetat med att sammansätta våra professionella nätverksgrupper. Han har en gedigen kunskap om det professionella innehållet i alla våra grupper samt dynamiken bland deltagarna. Emil kan ge råd om vilket av våra nätverk som bäst matchar dig och din professionella profil.

Emil Olander Falke Jensen

Emil Olander Falke Jensen
Nätverksspecialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

Specialiserade nätverksgrupper med hög professionell nivå

I vårt nätverksgrupper är du garanterad en hög professionell nivå med exklusiva nätverksmöjligheter. Föreläsarna är alltid i nära dialog med medlemmarna, vilket gör att nätverket i högre grad än traditionell undervisning blir en plattform där medlemmarna träffas och utbyter erfarenheter med andra professionella aktörer inom området.

Vårt nätverksgrupper utgår alltid från deltagarnas aktuella frågeställningar och perspektiv. Du kommer att uppleva att dina önskemål om mötesinnehållet tas med redan från första mötet, vilket gör att ämnena alltid kommer att följa den aktuella och löpande utvecklingen inom området.‎‎

Vilken nytta får du av ett nätverk?

 • Möjlighet att hålla dig uppdaterad om den senaste lagstiftningen och nyligen fattade domar.

 • Skapa nya professionella kontakter utanför din arbetsplats för att stärka ditt nätverk.

 • Få unik insikt och bästa praxis från andra medlemmar i nätverket.

 • Få råd och diskussion med andra yrkesverksamma inom samma bransch.

Dela på sociala medier

in
t
f