Undervisare

Tillbaka

Andréa Jällbrink

Head of Shipping, Counsel | Setterwalls

Andréa Jällbrink är specialiserad inom sjö- och transporträtt. Hon har varit verksam inom området sedan 2015 och arbetar sedan 2017 på Setterwalls advokatbyrå i Göteborg. Hon arbetar med alla typer av transportsrättsliga frågor, från upprättande och förhandling av avtal till rådgivning kring ansvar för skada eller förlust av gods.

Hon är även aktiv i WISTA Sweden och Nautiska Föreningen.