Undervisare

Tillbaka

Hanna Vult von Steyern

Advokat, MAQS Advokatbyrå

Hanna Vult von Steyern har arbetat på MAQS sedan sommaren 2020 och är advokat sedan våren 2022. Hon arbetar i MAQS tvistlös-ningsgrupp, samt med fastighetsrätt - med fokus på entreprenadtvister och hyresrätt.

I 2016 tog hon examen från juristprogrammet vid Lunds universitet och har därefter arbetat både i Stockholm och Helsingborg, samt suttit ting vid Helsingborgs tingsrätt.