Nätverk

Nätverk i Hållbarhet och ESG, södra Sverige

Vi djupdyker i den praktiska implementeringen och förståelsen av ESG-paketet, taxonomin och CSRD

20

timmar

26950 SEK.

Dela på sociala medier

in
t
f

Innehåll

I dagens komplexa affärsklimat står vi inför väsentliga förändringar inom hållbarhetsarbetet. Kraven för företags hållbarhetsrapportering ökar stadigt, vilket tillför spännande förändringsmöjligheter men också komplexa utmaningar för hur dessa rapporteringskrav ska implementeras effektivt i verksamheten.


Hur väljer företag kriterier för att skapa långsiktig effekt, och vilka hinder måste övervinnas för en smidig övergång till en cirkulär ekonomi? Genom att tillsammans utforska strategier och kriterier som bör prioriteras, kan vi skapa förändring på lång sikt i hela värdekedjan.
Vi analyserar vilka kompetenser och resurser som behövs i framtiden för rapportering. Hur hänger taxonomin ihop med andra regelverk som CSRD och CSDDD, och hur leder en ökad transparens till ett hållbart EU?


I nätverket lyfter vi fram näringslivets behov och följer de senaste hållbarhetstrenderna för att steg för steg ta oss vidare i hållbarhetsutvecklingen och mot en framtid som präglas av en långsiktigt positiv inverkan.


Nätverket erbjuder inte bara en plattform för kunskapsutbyte utan skapar även en dynamisk och inkluderande gemenskap genom en intressant mix av deltagare. Här delar varje individ med sig av sin unika kunskap och erfarenhet, då hållbarhetsarbetet är tvärfunktionellt - det berör alla delar av en organisation.


Hållbarhet innefattar både sociala, ekonomiska och miljöaspekter både internt och externt, och det är den mångfacetterade diskussionen som ger oss verktygen att ta oss an utmaningarna i sin helhet och driver vårt arbete mot en positiv inverkan.


Förslag på ämnen som kan komma att diskuteras på nätverksmötena:

Taxonomi
Hur kan företag jobba med taxonomi? Vad behövs göras, och vad är bra att göra? Affärsnytta med taxomomi? Smart implementering – tips och tricks! Andra möjligheter och vilka är riskerna om vi inte tillämpar? Vilken kompetens och resurser behöver företag i framtiden för rapportering? Vilka har varit de största utmaningarna hittills? Hur hänger taxonomi ihop med andra regelverk och rapporteringskrav? Hur ser tidplan och arbetet framöver ut?

CSRD och CSDDD - Corporate Sustainability Reporting Directive & Corporate Sustainability Due Dilligence Directive
CSRD och CSDDD är EUs nya direktiv om Hållbarhetsredovisning och en del av utvecklingen av ESG rapporteringen i EU. Det kommer att omfatta relevanta delar av miljö, socialt samhällsansvar och bolagsstyrning. Med CSRD och CSDDD ställs ökade krav på hållbarhetsredovisning vilket syftar till ökad transparens och till att öka investeringarna i ett hållbart EU. Vi belyser vilka behov som vi ser i näringslivet idag med en uppföljning på de nya redovisningsdirektiven.

Förslag på andra ämnen:
Hållbarhetskommunikation
Greenwashing
Scope 3
Cirkulär ekonomi
Gröna kontrakt
Biologisk mångfald
Mänskliga rättigheter


Gästföreläsare

Möte 2, 4. september 2024:
Björn Johansson, Professor Hållbar Produktion, Chalmers tekniska högskola.


Björn Johansson har en gedigen erfarenhet från industrinära samarbeten och har arbetat med hållbarhetsfrågor inom forskning och utveckling, standardisering samt kartläggning av kompetens och kompetensutveckling. Idag är han vice avdelningschef för produktionssystem och arbetar främst med industrin för att skapa organisationer inom industrin som möjliggör cirkulära affärsmodeller, hållbara arbetsplatser och fabriker samt en resilient och konkurrenskraftig industri.

Arbetet baseras främst på faktabaserad datainsamling som stärks av digitala verktyg, samt människans roll och drivkrafter för att nå ett hållbart samhälle.

Under föreläsningen kommer Björn att utforska användningen av "concept map" som ett kraftfullt verktyg för att förstå olika perspektiv på hållbarhetsbegreppet. Genom denna övning får deltagarna insikter i styrkor och svagheter som kan utnyttjas för att driva gruppen mot mer hållbara lösningar.


Nätverket tar alltid utgångspunkt i deltagarnas aktuella frågeställningar och perspektiv. Du kommer upptäcka att dina önskemål kring innehåll beaktas från första dagen, vilket är anledningen till att ämnena alltid kommer vara i utveckling.


Målgrupp

Vårt nätverk vänder sig till dig som är engagerad och ansvarig för hållbarhetsstrategi och rapportering, både inom privata och offentliga organisationer. Om du är en hållbarhetschef, ESG-expert, CSR-specialist, jurist eller områdesansvarig för hållbarhetsfrågor, är detta nätverk skapat för att möta dina specifika utmaningar och bidra till din professionella utveckling. Anslut till oss för att dela insikter, erfarenheter och skapa starka nätverksrelationer som driver hållbarhetsarbetet framåt.


Antalet platser i nätverket är begränsat. Antagning sker huvudsakligen i början av året men också under året i mån av plats. Platsen i nätverket är personlig för att just du som deltagare skall kunna ta del av den unika sammansättning av erfarenheter som skapas tillsammans med de andra deltagarna i nätverket.

Hur fungerar vårt nätverk?

Vårt nätverk ger dig tillgång till en speciell undervisningsmodell där lärande och professionellt samarbete står i fokus. I vårt nätverk utvecklar våra medlemmar sig gemensamt under säsongen, som består av fyra fysiska möten per år. Dessa fyra möten skapar grunden för en unik inlärningsmiljö som präglas av kunskap, kompetensutveckling och inspiration. För att säkerställa att facklig expertis står i centrum har vi sett till att alla möten i vårt nätverk leds av nätverksledare som är ledande experter inom nätverkets ämnesområde.

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

SE netværk figur

Vill du veta mer om, vad vi kan göra för dig?

Emil har under de senaste 5 åren arbetat med att sammansätta våra professionella nätverksgrupper. Han har en gedigen kunskap om det professionella innehållet i alla våra grupper samt dynamiken bland deltagarna. Emil kan ge råd om vilket av våra nätverk som bäst matchar dig och din professionella profil.

Emil Olander Falke Jensen

Emil Olander Falke Jensen
Nätverksspecialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

Specialiserade nätverksgrupper med hög professionell nivå

I vårt nätverksgrupper är du garanterad en hög professionell nivå med exklusiva nätverksmöjligheter. Föreläsarna är alltid i nära dialog med medlemmarna, vilket gör att nätverket i högre grad än traditionell undervisning blir en plattform där medlemmarna träffas och utbyter erfarenheter med andra professionella aktörer inom området.

Vårt nätverksgrupper utgår alltid från deltagarnas aktuella frågeställningar och perspektiv. Du kommer att uppleva att dina önskemål om mötesinnehållet tas med redan från första mötet, vilket gör att ämnena alltid kommer att följa den aktuella och löpande utvecklingen inom området.‎‎

Vilken nytta får du av ett nätverk?

  • Möjlighet att hålla dig uppdaterad om den senaste lagstiftningen och nyligen fattade domar.

  • Skapa nya professionella kontakter utanför din arbetsplats för att stärka ditt nätverk.

  • Få unik insikt och bästa praxis från andra medlemmar i nätverket.

  • Få råd och diskussion med andra yrkesverksamma inom samma bransch.

Dela på sociala medier

in
t
f