Nätverk

Nätverk i Hållbarhet och ESG, södra Sverige

Vi djupdyker i den praktiska implementeringen och förståelsen av ESG-paketet, taxonomin och CSRD

20

timmar

26950 SEK.

Innehåll

Hållbarhetsarbetet har blivit allt viktigare för företag i dagens samhälle. Med det kommer en rad nya förhållningssätt och regleringar, däribland EU:s taxonomiförordning och cirkulär ekonomi. Hur bedömer man vilka kriterier som ska prioriteras för att skapa effekt och förändring på lång sikt? Vilka utmaningar behöver övervinnas för att företag ska kunna uppnå en naturlig övergång till en cirkulär ekonomi?

I vårt nätverk får du möjlighet att diskutera och utbyta erfarenheter och skapa värdefulla kontakter med andra branschexperter. Under säsongen leds nätverket av våra kompetenta och skickliga nätverksledare och kommer fokusera på att förstå och implementera EU Taxonomin i verksamheten, hållbarhetsredovisning enligt CSRD samt ”Scope 3” och det indirekta ansvaret inom företagens värdekedja.

Vi undersöker hur man kan hantera samhällsansvar, mänskliga rättigheter och gröna kontrakt med leverantörer för att främja hållbarhet och positiva förändringar. Ytterligare teman nätverket berör inkluderar biologisk mångfald och dess betydelse för en hållbar framtid.


Vi följer hållbarhetstrender för 2024 och bearbetar relevanta ämnen.

Tillsammans skapar vi ett forum med fokus på de senaste trenderna, utmaningarna och möjligheterna för att ta oss framåt i hållbarhetsutvecklingen.


Förslag på ämnen som kan komma att diskuteras på nätverksmötena:

Möte 1:
Huvudtema: Taxonomi

Hur kan företag jobba med och kopplat till taxonomi? Have to do & good to do? Affärsnytta med taxomomi? Smart implementering – tips och tricks! Andra möjligheter och vilka är riskerna om vi inte tillämpar? Vilken kompetens och resurser behöver företag i framtiden för rapportering? Vilka har varit de största utmaningarna hittills? Hur hänger taxonomi ihop med andra regelverk och rapporteringskrav? Hur ser tidplan och arbetet framöver ut?

Möte 2:
Huvudtema: CSRD - Corporate Sustainability Reporting Directive

CSRD är EUs nya direktiv om Hållbarhetsredovisning och en del av utvecklingen av ESG rapporteringen i EU. Det kommer att omfatta relevanta delar av miljö, socialt samhällsansvar och bolagsstyrning. Med CSRD ställs ökade krav på hållbarhetsredovisning vilket syftar till ökad transparens och till att öka investeringarna i ett hållbart EU. Vi belyser vilka behov som vi ser i näringslivet idag med en uppföljning på de nya redovisningsdirektiven.

Möte 3:
Huvudtema 1: Hållbarhetskommunikation
Huvudtema 2: Greenwashing

Förslag på ämnen som kan komma att diskuteras under nätverksmötena:
Scope 3
Cirkulär ekonomi
Gröna kontrakt
Biologisk mångfald
Mänskliga rättigheter
CSDDD (Corporate Sustainability Due Dilligence Directive)

 
Nätverket tar alltid utgångspunkt i deltagarnas aktuella frågeställningar och perspektiv. Du kommer upptäcka att dina önskemål kring innehåll beaktas från första dagen, vilket är anledningen till att ämnena alltid kommer vara i utveckling.


Målgrupp

Nätverket riktar sig till chefer och nyckelpersoner för hållbarhet i privata företag, organisationer och offentliga myndigheter samt till dig som är partner, advokat och arbetar med rådgivning inom fältet.


Antalet platser i nätverket är begränsat. Antagning sker huvudsakligen i början av året men också under året i mån av plats. Platsen i nätverket är personlig för att just du som deltagare skall kunna ta del av den unika sammansättning av erfarenheter som skapas tillsammans med de andra deltagarna i nätverket.

 

Material

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.


Hur fungerar vårt nätverk?

Vårt nätverk ger dig tillgång till en speciell undervisningsmodell där lärande och professionellt samarbete står i fokus. I vårt nätverk utvecklar våra medlemmar sig gemensamt under säsongen, som består av fyra fysiska möten per år. Dessa fyra möten skapar grunden för en unik inlärningsmiljö som präglas av kunskap, kompetensutveckling och inspiration. För att säkerställa att facklig expertis står i centrum har vi sett till att alla möten i vårt nätverk leds av nätverksledare som är ledande experter inom nätverkets ämnesområde.

SE netværk figur

Vill du veta mer om, vad vi kan göra för dig?

Emil har under de senaste 5 åren arbetat med att sammansätta våra professionella nätverksgrupper. Han har en gedigen kunskap om det professionella innehållet i alla våra grupper samt dynamiken bland deltagarna. Emil kan ge råd om vilket av våra nätverk som bäst matchar dig och din professionella profil.

Emil Olander Falke Jensen

Emil Olander Falke Jensen
Nätverksspecialist
Mobil: +45 28 71 90 18
Email: ej@juc.dk

Specialiserade nätverksgrupper med hög professionell nivå

I vårt nätverksgrupper är du garanterad en hög professionell nivå med exklusiva nätverksmöjligheter. Föreläsarna är alltid i nära dialog med medlemmarna, vilket gör att nätverket i högre grad än traditionell undervisning blir en plattform där medlemmarna träffas och utbyter erfarenheter med andra professionella aktörer inom området.

Vårt nätverksgrupper utgår alltid från deltagarnas aktuella frågeställningar och perspektiv. Du kommer att uppleva att dina önskemål om mötesinnehållet tas med redan från första mötet, vilket gör att ämnena alltid kommer att följa den aktuella och löpande utvecklingen inom området.‎‎

Vilken nytta får du av ett nätverk?

  • Möjlighet att hålla dig uppdaterad om den senaste lagstiftningen och nyligen fattade domar.

  • Skapa nya professionella kontakter utanför din arbetsplats för att stärka ditt nätverk.

  • Få unik insikt och bästa praxis från andra medlemmar i nätverket.

  • Få råd och diskussion med andra yrkesverksamma inom samma bransch.