Kurser

Miljö- och hållbarhetspåståenden

Rättslig reglering och åtgärder för att undvika greenwashing

4

timmar

4995 SEK.

Innehåll

Marknadsföringslagstiftningen ställer höga krav på den som använder miljö- och hållbarhetspåståenden. Samtidigt ökar risken för anklagelse om s.k. greenwashing. Kursen kommer att behandla de rättsliga utmaningar som uppstår i samband med olika miljö- och hållbarhetspåståenden samt hur dessa kan hanteras.

Nyttan med kursen

På kursen får du djupare kunskap kring:
  • De krav enligt marknadsföringslagstiftningen som aktualiseras vid miljö- och hållbarhetspåståenden.
  • Tillsyn, praxis och riktlinjer på området.
  • EU-kommissionens förslag till direktiv om verifiering och kommunikation om uttryckliga miljöpåståenden.
  • Åtgärder som begränsar risken för s.k. greenwashing.


Målgrupp

Kursen riktar sig till personer som på olika sätt arbetar med marknadsföringsrätt eller behöver ha förståelse för regelverket för miljö- och hållbarhetspåståenden såsom advokater, bolagsjurister och marknadsansvariga.

Kursmaterial

Deltagarna får tillgång till kurspresentationen och annat relevant material via JUC:s online-materialportal några dagar innan kursdatum.

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om kursen är du välkommen att kontakta mig.

Zoe Paldan O’Brien
Head of Customer Relations & Event
Mobil: +46 08 40 06 54 10
Email: juc@juc.se

Håll dig uppdaterad

Är du helt uppdaterad om nya regler, lagar och praxis – och inte minst har du verktygen att hantera dem? Välj de rättsområden du vill bli informerad om, och få juridiska nyheter som rustar dig för morgondagens uppgifter.

Kompetensutveckling

Hos JUC hittar du juridiska kurser inom ett brett spektrum av arbetsområden. Vi erbjuder både grundkurser och specialistkurser som kan godkännas som obligatorisk vidareutbildning.

Våra kurser hålls av ledande svenska och internationella experter som ger dig insikt i aktuella utmaningar och möjligheter inom olika rättsområden. Du får konkreta verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete och en unik inblick i ny lagstiftning, rättspraxis och administrativ praxis.