Kurser

Miljö- och hållbarhetspåståenden

Rättslig reglering och åtgärder för att undvika greenwashing

4

lektioner

4995 SEK.

Innehåll

Marknadsföringslagstiftningen ställer höga krav på den som använder miljö- och hållbarhetspåståenden. Samtidigt ökar risken för anklagelse om s.k. greenwashing. Kursen kommer att behandla de rättsliga utmaningar som uppstår i samband med olika miljö- och hållbarhetspåståenden samt hur dessa kan hanteras.

Nyttan med kursen


På kursen får du djupare kunskap kring:
• De krav enligt marknadsföringslagstiftningen som aktualiseras vid miljö- och hållbarhetspåståenden.
• Tillsyn, praxis och riktlinjer på området.
• EU-kommissionens förslag till direktiv om verifiering och kommunikation om uttryckliga miljöpåståenden.
• Åtgärder som begränsar risken för s.k. greenwashing.


Målgrupp

Kursen riktar sig till personer som på olika sätt arbetar med marknadsföringsrätt eller behöver ha förståelse för regelverket för miljö- och hållbarhetspåståenden såsom advokater, bolagsjurister och marknadsansvariga.

Kursmaterial

Deltagarna får tillgång till kurspresentationen och annat relevant material via JUC:s online-materialportal några dagar innan kursdatum.