Undervisare

Tillbaka

Erik Ullberg

Advokat och Managing Partner, Wistrand Advokatbyrå

Erik Ullberg har varit verksam på Wistrand Advokatbyrå sedan 2004. Parallellt med sin roll som Managing Partner arbetar Erik med rådgivning inom Wistrands IP/TMC-grupp med fokus på bland annat immaterialrätt, medie- och marknadsrätt samt dataskydd och integritet. Han har under cirka 20 år biträtt svenska och internationella klienter med rådgivning inom medie- och marknadsrätt. Han är svensk representant i Global Advertising Lawyers Association är ett ledande internationellt nätverk av oberoende advokatbyråer specialiserade på reklam- och marknadsrätt.