Konferens

IT-rättsdagen

Håll dig uppdaterad inom det IT-rättsliga området!

7

timmar

7900 SEK.

Innehåll

Vår årliga konferens inom IT-rätt ger en koncis sammanfattning av den centrala rättsutvecklingen under året och praktisk fördjupning i aktuella ämnen med aktuella och välrenommerade talare.

I det inledande nyhetspasset med Daniel Westman får du bland annat höra om de viktigaste domarna från EU-domstolen, EU-US Data Privacy Framework samt AI ACT. Ett tema för året är AI i praktiken. Under denna rubrik diskuteras bl.a. avtalsregleringen av AI och det praktiska juridiska arbetet med AI-projekt.

Andra ämnen under dagen,
 • Informationssäkerhet – juridisk checklista och praktisk hantering (med särskilt fokus på NIS II)
 • Myndigheters utkontraktering och en ny sekretessbrytande bestämmelse: Hur påverkas utkontraktering av de nya förutsättningarna?
 • Data Act - en ny EU-förordning om ”rätten till data” från uppkopplade produkter
 • Distansarbete och dataskydd i praktiken
 • Användning av standardiserade tjänster – rättslig granskning och riskhantering

Dagen avslutas med en expertpanel som ger sina perspektiv på principiella frågor som har behandlats under dagen samt delar med sig av erfarenheter från intressanta projekt m.m.
Varmt välkommen!


Program:


9.00-9.10 Inledning

09.10-10.30 De viktigaste nyheterna inom IT-rätten
Domar från EU-domstolen och nationella domstolar, bl.a. på dataskyddsområdet
Ny EU-lagstiftning
AI Act – hur blir slutresultatet?
EU-US Data Privacy Framework
Talare: Daniel Westman, oberoende rådgivare och forskare

10.30-10:50 Kaffepaus

10.50-11.30 Informationssäkerhet – juridisk checklista och praktisk hantering
- Översikt över det säkerhetsjuridiska regelverket
- NIS II - vilka är nyheterna?
- Vad verksamheter behöver göra: Juridisk checklista
- Informationssäkerhet i praktiken - samarbetet mellan jurister och informationssäkerhetsexperter
Talare: Agne Lindberg, Advokatfirman Delphi och Mats Malmberg, Sentor

11.30-12.30 Lunch

12.30-13.00 Valbara pass

A1: Myndigheters utkontraktering och en ny sekretessbrytande bestämmelse: Hur påverkas utkontraktering av de nya förutsättningarna?
- Hur ska den nya bestämmelsen tolkas?
- Bortom sekretessen: Hur påverkar utvecklingen inom dataskyddet och säkerhetsjuridiken förutsättningarna för utkontraktering?
- Praktiska överväganden och arbetssätt
Talare: Christina Wikström & Gustaf Johnssén, Wikström & Partners

A2: Data Act - en ny EU-förordning om ”rätten till data från uppkopplade produkter”
- Förordningens syfte, olika delar och det svenska arbetet med förordningen
- Användarnas rätt att dela och nyttja data från den uppkopplade produkten
- Skyldigheter att anpassa produkters och tjänsters utformning för att möjliggöra tillgång till data
- Förhållandet till andra regelverk, t.ex. immaterialrätten och dataskyddslagstiftningen.
Talare: Magnus Enzell, Regeringskansliet

13.00 Teknikpaus

13.05-13.45 Valbara pass

B1: Distansarbete och dataskydd i praktiken
- Får arbetsgivaren övervaka IT-utrustningen och kontrollera hemarbetsplatsen och i vilken omfattning
- Gränsen mellan användning av IT i arbetet och för privat bruk vid distansarbete, särskilt Bring Your on Device
Krav på säkerhet vid distansarbete och personuppgiftsincidenter i ljuset av IMY:s tillsynspraxis
Talare: Johan Sundberg & Johan Thörn, edpLaw Advokatbyrå

B2: Användning av standardiserade tjänster – rättslig granskning och riskhantering
- Molntjänster, analystjänster, annonstjänster: Checklista för juridisk granskning
- Vilka punkter är viktiga vid granskning?
- Rutiner för anskaffning av nya tjänster
- Hur hantera ”take it or leave it”? Hur kan riskerna begränsas?
Talare: Agnes Hammarstrand, Advokatfirman Delphi

13.45:14.05 Kaffepaus

Årets tema: AI i praktiken

14.05 Att avtala om AI
- Översikt över hur olika avtalsrelationer påverkas av AI-utvecklingen
- Licensiering av data och algoritmer
- Uppförandekoder och användningsregler
- Exempel på avtalsvillkor, t.ex. ansvarsregleringar
Talare: Johan Kahn & Daniel Lundqvist, Advokatfirman Kahn Pedersen

14.30 Samverkan kring AI-utveckling
- Utvecklingsprocess och data
- Gemensam chattbotplattform
- Generativa modeller
Talare: Linda Lindström, eSam

14.50 Försäkringskassans arbete med AI ur ett juridiskt perspektiv
Ett samtal mellan Fredrik Ivarsson och Daniel Westman

15.10 Diskussion och frågor - AI i praktiken

15.20 Paus/bensträckare

15.30 Expertpanelen
- Aktuella rättsliga frågor
- IT-juristens yrkesroll, arbetssätt m.m.
- Intressanta projekt, t.ex. inom eSam
- Önska fördjupningsämnen på förhand och ställ frågor!
Panel: Linda Lindström, eSam
Agnes Hammarstrand, Advokatfirman Delphi
Christina Wikström, Advokat & Managing Partner, Wikström & Partners
 
16.30-18.00 Avslutning och mingel med förfriskningar

Målgrupp:

Konferensen vänder sig till:
 • Advokater 
 • Biträdande jurister 
 • Bolagsjurister
 • Domare
 • Medlemmar i ledningsgruppen i IT-företag
 • Patentombud 
 • IT - och säkerhetsansvariga vid företag och myndigheter
 • IT-chefer 
 • Marknadschefer
 • Andra yrkesroller som kommer i kontakt med IT-rättsliga frågor i sitt arbete

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om konferensen är du välkommen att kontakta mig.

Zoe Paldan O’Brien
Head of Customer Relations & Event
Mobil: +46 08 40 06 54 10
Email: juc@juc.se

Håll dig uppdaterad

Är du helt uppdaterad om nya regler, lagar och praxis – och inte minst har du verktygen att hantera dem? Välj de rättsområden du vill bli informerad om, och få juridiska nyheter som rustar dig för morgondagens uppgifter.

Kompetensutveckling

Hos JUC hittar du juridiska kurser inom ett brett spektrum av arbetsområden. Vi erbjuder både grundkurser och specialistkurser som kan godkännas som obligatorisk vidareutbildning.

Våra kurser hålls av ledande svenska och internationella experter som ger dig insikt i aktuella utmaningar och möjligheter inom olika rättsområden. Du får konkreta verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete och en unik inblick i ny lagstiftning, rättspraxis och administrativ praxis.