Undervisare

Tillbaka

Jon Kihlman

Advokat, Jur Dr Jon Kihlman

Jon Kihlman är advokat och doktor i handelsrätt. Han driver egen advokatverksamhet i Stockholm och är specialiserad på kommersiell avtalsrätt i allmänhet och köprätt i synnerhet. Jon utformar avtal, granskar och ger råd om avtal, undervisar om avtal, tvistar om avtal och är skiljedomare i avtalstvister. Han har medverkat vid upphandlingar av stora industriella anläggningar och varit ombud i tvister med anledning av sådana leveranser. Jon kan inte heller hålla sig ifrån offentlig upphandling, inte minst eftersom varje sådan syftar till att åstadkomma avtal.

Utöver sin doktorsavhandling, som behandlar felreglerna i köprätten, har Jon skrivit bl.a. CISG – en kommentar och Avtalslagen – en kommentar samt varit medförfattare till Köplagen – en kommentar. Han har också skrivit åtskilliga artiklar om avtalsrättsliga frågor och analyser av rättsfall från i första hand Högsta domstolen. Hans mallar för köpavtal och fullmakter m.m. ingår i Norstedts Juridiks produkt Avtalsguiden. Jon har under ca trettiofem år undervisat i kommersiell avtalsrätt, både vid högskolor och för företag och advokater. Han medverkar regelbundet i Lexnova Play i affärsjuridik och föreläser i Norstedts Juridiks e-utbildningsserie i Juno.