Kurser

Granskning av utländska direktinvesteringar

Ny myndighetsprövning vid investeringar i Sverige

3

timmar

3900 SEK.

Innehåll

Genom den nya lagen omfattas fler företag och investeringar av hårda granskningskrav vid investeringar i Sverige. Kursen går igenom grunderna i den nya lagen och de praktiska överväganden som kan bli avgörande för att på ett framgångsrikt sätt säkra ett myndighetsgodkännande.Det säkerhetspolitiska läget har lett till att flertalet länder infört nationella granskningssystem för uppköp eller investeringar i bolag som bedriver verksamhet inom kritisk infrastruktur eller känsliga teknologier som kan innebära risker för ett lands säkerhet.
I Sverige finns sedan den 1 januari 2021 en skyldighet enligt säkerhetsskyddslagen att samråda med en tillsynsmyndighet vid överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet.
Nu inför Sverige skarpare och bredare lagstiftning som omfattar fler tillgångar, företag och investeringar. Enligt den nya lagstiftningen ska investeringar som kan utgöra risk för Sveriges säkerhet och allmän ordning eller säkerhet anmälas till Inspektionen för Strategiska Produkter (ISP). ISP kan därefter välja att godkänna investeringen med eller utan villkor eller förbjuda investeringen. Till sin hjälp ges ISP omfattande befogenheter att begära in information och sanktionera företag.

Nyttan med kursen

Efter kursen kommer du som deltagare få en djupare förståelse för vilka investeringar eller överlåtelser som kräver en prövning i Sverige, hur granskningen går till, vilka investeringar eller överlåtelser som riskerar ett förbud samt vad du bör tänka på för att minimera riskerna av ett potentiellt förbud eller villkorat godkännande.

Frukostseminariet behandlar bl.a.:

 • Grunderna i nya lagen om utländska direktinvesteringar (FDI) samt bestämmelserna om överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet i säkerhetsskyddslagen.  
 • När en investering eller företagsöverlåtelse kan vara anmälningspliktigt. 
 • Myndighetsprocessen och den information som typiskt sett efterfrågas och granskas.
 • Vilka investeringar eller överlåtelser som riskerar att godkännas med villkor eller förbjudas.

Målgrupp

Bolagsjurister, advokater, samt andra personer involverade i M&A processer eller personer som arbetar med säkerhetsfrågor i företag som bedriver skyddsvärd verksamhet, m.fl.

Program

Kl. 08:30-09:00 Registrering

Kl. 09:00-09:20
Bakgrunden till lagen om granskning av utländska direktinvesteringar (FDI)
 • Skälet till att lagen införs och dess utformning. 
 • Vilken roll kan Europeiska Kommissionen och andra EU länder spela i den svenska processen.  

Kl. 09:20-10:15
Anmälningspliktiga investeringar
 • Företagsformer som omfattas av lagstiftningen. 
 • Vilket inflytande som ska anmälas. 
 • Typen av verksamhet och sektorer som omfattas av lagstiftningen.

Kl. 10:15-10:30 Kaffepaus

Kl. 10:30-11:00
Förfarandet hos ISP
 • Typen av information som typiskt sett efterfrågas av myndigheten. 
 • Prövningens innehåll och tidsramar samt myndighetens sanktionsmöjligheter. 
 • Informationsutbyte med andra myndigheter
 • Investeringar som kan bli föremål för förbud eller godkännande med villkor samt överklagandemöjligheter. 

Kl. 11:00-11:40
Överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet enligt säkerhetsskyddslagen
 • Företagsöverlåtelser som omfattas av lagstiftningen.
 • De relevanta tillsynsmyndigheterna och deras prövning.
 • Investeringar som kan bli föremål för förbud eller godkännande med villkor samt överklagandemöjligheter. 

Kl. 11:40-12:00
Avslutande kommentarer
 • Hur säkerställer man typiskt sett en snabb och effektiv prövning. 
 • Vanliga risker och fallgropar samt hur man kan minimera riskerna för dessa.
 • Vad finns det för erfarenheter från övriga Norden och Europa som kan vara relevanta.

Kl. 12:00 Kursen avslutas

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om konferensen är du välkommen att kontakta mig.

Zoe Paldan O’Brien
Head of Customer Relations & Event
Mobil: +46 08 40 06 54 10
Email: juc@juc.se

Håll dig uppdaterad

Är du helt uppdaterad om nya regler, lagar och praxis – och inte minst har du verktygen att hantera dem? Välj de rättsområden du vill bli informerad om, och få juridiska nyheter som rustar dig för morgondagens uppgifter.

Kompetensutveckling

Hos JUC hittar du juridiska kurser inom ett brett spektrum av arbetsområden. Vi erbjuder både grundkurser och specialistkurser som kan godkännas som obligatorisk vidareutbildning.

Våra kurser hålls av ledande svenska och internationella experter som ger dig insikt i aktuella utmaningar och möjligheter inom olika rättsområden. Du får konkreta verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete och en unik inblick i ny lagstiftning, rättspraxis och administrativ praxis.