Undervisare

Tillbaka

Anna Cumzelius

advokat och delägare på,Harvest,Advokatbyrå AB

Anna Cumzelius, advokat och delägare på Harvest Advokatbyrå AB. Anna har mångårig erfarenhet av att arbeta med frågor relaterade till regelefterlevnad, intern styrning och kontroll samt frågor rörande dataskydd.

Anna har varit verksam inom området sedan 2010 och lämnar i sitt dagliga arbete råd till finansiella företag under tillsyn av Finansinspektionen och har rollen som compliance officer för flera värdepappersföretag, fondförvaltare och betalningsinstitut.

Anna har uppdrag som dataskyddsombud och stor vana att leda utbildningar och workshops.