Undervisare

Tillbaka

Eva Möller

Advokat, Advokatfirman Eva Möller

Eva Möller är sedan mer än 20 år verksam på advokatbyrå inom familje- och arvsrätt samt brottmål. Eva har ett särskilt intresse för och fördjupad kunskap om frågor om barns rätt till försörjning och rättvis fördelning av försörjningsbördan mellan föräldrar.