Kurser

Bodelningsförrättaruppdraget ur ett praktiskt perspektiv

6,5

timmar

7900 SEK.

Innehåll

Under kursen behandlas och analyseras reglerna för bodelningsförrättaruppdraget (i huvudsak 17 kap. ÄktB). Dessutom sker en genomgång av de materiella frågor som uppkommer vid tvistelösning i samband med bodelning. Den teoretiska redovisningen kompletteras med praktiska exempel.

Kursen behandlar bland annat:

 • Bodelningsförrättaruppdragets omfattning
 • Handläggning, sammanträden, protokoll och  "materiell processledning"
 • Bouppteckning och edgång
 • Bevisning och prejudiciella frågor
 • Tvångsbodelning
 • Klander av bodelning
 • Huvudavsnitten i egendomsordningen
 • Föravtal
 • Samäganderätt
 • Värdering
 • Andelsberäkning och lottläggning
 • Jämkningsreglerna
 • Bodelning av enskild egendom?
 • Andra vanliga frågeställningar som uppstår i samband med bodelning


Målgrupp

Kursen riktar sig till advokater, biträdande jurister, jurister på juristbyråer, banker och försäkringsbolag, till verksamma på begravningsbyråer samt till andra som arbetar i verksamhet där bodelningsfrågor uppkommer.

Program

08:30 - 09:00 Registrering, kaffe och smörgås 

09:00 - 10:30 
 • Förordnande av bodelningsförrättare 
 • Uppdragets omfattning 
 • Handläggningen 
 • Utredning – bevisning 

10:30 - 10:45 Kaffepaus 

10:45 – 11.30 
 • Mellanbeslut 
 • Bouppteckning – Ed 
 
11.30-12.30 Lunch 

12.30 - 15:00 
 • Avtal – Tvångsskifte 
 • Klander 
 • Egendomsordningen 
 • Särskilda frågor 
 • Rådighetsinskränkningarna 
 • Äktenskapsförord – Föravtal 
 • Samägande  

15:00 - 15:15 Kaffepaus 

15:15 - 16:15 
 • Sambo 
 • Värdering 
 • Andelsberäkning 
 • Lottläggning 
 • Jämkning  

16:15 - 16:30 Kursen avslutas 

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om kursen är du välkommen att kontakta mig.

Zoe Paldan O’Brien
Head of Customer Relations & Event
Mobil: +46 08 40 06 54 10
Email: juc@juc.se

Håll dig uppdaterad

Är du helt uppdaterad om nya regler, lagar och praxis – och inte minst har du verktygen att hantera dem? Välj de rättsområden du vill bli informerad om, och få juridiska nyheter som rustar dig för morgondagens uppgifter.

Kompetensutveckling

Hos JUC hittar du juridiska kurser inom ett brett spektrum av arbetsområden. Vi erbjuder både grundkurser och specialistkurser som kan godkännas som obligatorisk vidareutbildning.

Våra kurser hålls av ledande svenska och internationella experter som ger dig insikt i aktuella utmaningar och möjligheter inom olika rättsområden. Du får konkreta verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete och en unik inblick i ny lagstiftning, rättspraxis och administrativ praxis.