Kurser

Blockkedjan och kryptovalutor

Legala frågeställningar

6

timmar

7995 SEK.

Innehåll

De senaste åren har utveckling baserat på blockkedjan och olika former av kryptovalutor vuxit kraftigt. Det finns för närvarande mer än 20 000 olika kryptovalutor med olika egenskaper. Dessa innebär olika former av ägande och avkastning (t.ex. räntor, utdelningar, vinster, rösträtt, sociala förmåner, ägande av virtuella tillgångar etc.). Det finns även andra former av tillämpningar på blockkedjan såsom NFT ( Non Fungible Tokens), DAO (Decentralized autonomous organizations), Smart Contracts etc.

Det finns regelverk som är under utveckling, samtidigt som branschen ständigt utvecklar nya produkter och tjänster, vilket ofta gör det mycket svårt för aktörerna att förhålla sig till vad som är tillämplig lag och praxis. Detta skapar stora utmaningar för de som kommer i kontakt med teknik baserad på blockkedjan och inte minst kryptovaluta.

Vi kommer under kursen ge en kort introduktion till de olika tekniktillämpningarna, hur de passar in i existerande regelverk, skattemässiga tillämpningar samt ge en introduktion till de två mycket omfattande reglerna som implementeras för att styra kryptoindustrin, nämligen CARF (Crypto Asset Reporting Framework) och MICA (Markets in Crypto Assets).

Kursen behandlar bland annat:

  • Web3
  • Klassificering av olika typer av token (kryptovaluta)
  • Decentraliserade autonoma organisationer (DAO)
  • Unika/icke-fungibla tokens (NFT)
  • Decentraliserad ekonomi (DeFi)
  • KYC/AML - integritet
  • Rapportering, beskattning och värdering av krypto för fysiska personer
  • CARF (Crypto Asset Reporting Framework) och MICA (Markets in Crypto Assets).
  • En internationell utblick
  • Utvalda rättsfall

Målgrupp

Alla som har kommit i kontakt med blockkedjan och/eller investerat krypto eller har ett intresse av ämnet och vill få en uppdatering om aktuella regulatoriska och skatterättsliga frågor kring detta.

Kursmaterial

Deltagarna får tillgång till kurspresentationen och annat relevant material via JUC:s online-materialportal några dagar innan kursdatum.

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om kursen är du välkommen att kontakta mig.

Zoe Paldan O’Brien
Head of Customer Relations & Event
Mobil: +46 08 40 06 54 10
Email: juc@juc.se

Håll dig uppdaterad

Är du helt uppdaterad om nya regler, lagar och praxis – och inte minst har du verktygen att hantera dem? Välj de rättsområden du vill bli informerad om, och få juridiska nyheter som rustar dig för morgondagens uppgifter.

Kompetensutveckling

Hos JUC hittar du juridiska kurser inom ett brett spektrum av arbetsområden. Vi erbjuder både grundkurser och specialistkurser som kan godkännas som obligatorisk vidareutbildning.

Våra kurser hålls av ledande svenska och internationella experter som ger dig insikt i aktuella utmaningar och möjligheter inom olika rättsområden. Du får konkreta verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete och en unik inblick i ny lagstiftning, rättspraxis och administrativ praxis.