Kurser

Att agera offentligt biträde i asylprocessen

En kurs för dig som vill företräda klienter som söker asyl i Sverige

6

lektioner

7900 SEK.


Innehåll

Vad handlar kursen om?

Kursen syftar till att ge dig som jurist praktisk och direkt användbar kunskap om arbetet med att juridiskt företräda människor på flykt.

Du får en genomgång av de verktyg i form av lagstiftning som erbjuds idag och hur du inom processen manövrerar praktiska moment på bästa sätt i alla tre instanser, dvs Migrationsverket, migrationsdomstolarna samt Migrationsöverdomstolen. Du får även kunskap i vilken bevisning den asylsökande kan åberopa och vilka advokatetiska dilemman du kan hamna i och hur du då bör agera. Allt för att ha större chans att lyckas hjälpa din klient till ett positivt beslut.

Karin kommer även att gå igenom vilka repressalier klienten riskerar om vederbörande inte lämnar landet efter avvisnings- eller utvisningsbeslut samt vilka möjligheter klienten har till att stanna kvar trots ett negativt beslut efter ansökan om uppehållstillstånd i landet.

 

Nyttan med kursen

Kursen har ett tydligt praktiskt inslag gällande hur du som jurist ska agera som offentligt biträde genom hela processen, från Migrationsverket till migrationsdomstolen och slutligen Migrationsöverdomstolen. Det du lär dig kommer att vara direkt användbart nästa gång du ska företräda en asylsökande klient som offentligt biträde i en asylprocess.

 

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som har för avsikt att börja åta dig uppdrag som offentligt biträde från Migrationsverket, alternativt dig som har börjat arbeta med sådana uppdrag och önskar en heltäckande och praktisk genomgång av asylprocessen.

 

Material

Du kommer åt kurspresentationen och annat relevant material genom JUC:s materialportal online.

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om kursen är du välkommen att kontakta mig.

Linn Kronman
Kurs‑ och kommunikationskoordinator
Mobil: +46 79 006 49 02
Email: lk@juc.se

Håll dig uppdaterad

Er du fullt oppdatert på nye regler, lover og praksis - og ikke minst har du verktøyene til å håndtere dem? Velg de rettsområdene du ønsker å bli informert om, og motta juridiske nyheter som ruster deg for morgendagens oppgaver.