Undervisare

Tillbaka

Karin Gyllenring

Advokat, Asylbyrån

Karin Gyllenring är en av Sveriges främsta advokater inom asyl- och migrationsrätt och driver sedan år 2006 advokatfirman Asylbyrån. Hon har ett stort engagemang för att sprida kunskap om juristers verktyg för att hjälpa människor på flykt till en framtid i frihet och trygghet undan förföljelse, trafficking, tortyr och krig, och anlitas ofta som föreläsare i ämnet.