Kurser

Arbetsrättsprocessen – att processa i arbetsrättsliga tvister

Med utgångspunkt i skillnaderna mellan civilprocess och den arbetsrättsliga modellen

7

timmar

8900 SEK.

Dela på sociala medier

in
t
f

Innehåll

Speciella tvistlösningssystem för arbetsrättsliga tvister finns i många länder och så även här i Sverige. Vi har en speciell lagstiftning och även en särskild domstol, Arbetsdomstolen, som ofta är såväl första som sista instans samt prejudikatinstans. Den som processar i arbetsrättsliga frågor måste ha god kännedom om de materiella arbetsrättsliga reglerna och de speciella tillämpningsproblem som ofta uppstår i praktiken.
Under kursen Arbetsrättsprocessen – att processa i arbetsrättsliga tvister reder vi ut skillnaderna och ger dig en genomgång om ämnet.

Kursen behandlar bland annat:

 • Frågan om vad som skiljer arbetsrättsprocessen mot "vanlig" process/konfliktlösning?
 • Tvister gällande lagen om anställningsskydd (LAS)
 • Vanliga yrkanden
 • Kollektivavtalstvister
 • Bevisbörderegler; speciellt om diskrimineringstvister
 • Preklusion och preskription
 • Den bakomliggande svenska modellen
 • EU-rättens inverkan; utfyllnad, rättssäkerhetsgarantier
 • Processen vid tingsrätt
 • Arbetsdomstolens behörighet
 • Utformning och ändring av talan
 • Fasta skiljenämnder
 • Medling
 • Skiljeförfarande ad hoc 

Målgrupp

Kursen vänder sig till jurister inom organisationerna, advokater och bolagsjurister men även till andra som arbetar eller kommer i kontakt med arbetsrättsprocesser. Kursen förutsätter grundkunskaper om den svenska civilprocessen och om de arbetsrättsliga reglerna.

Program

08.30-09.00 Registrering, kaffe och smörgås 

09:00 – 11.30 Förmiddagens program inkl. kaffepaus 
 • Översiktligt - de relevanta reglerna 
 • Vad skiljer arbetsrättsprocessen mot "vanlig" process/konfliktlösning? 
 • Den typiska arbetsrättsliga talan 
 • Tvister gällande LAS 
 • Vanliga yrkanden 
 • Kollektivavtalstvister 
 • Andra tvister 
 • Materiella processregler 
 • Preklusion och preskription 
 • Bevisbördesregler; speciellt om diskrimineringstvister.  
 
11.30-12.30 Lunch 
 
12.30 - 16:30 Eftermiddagens program inkl. kaffepaus 
 • Processen 
 • Processen vid tingsrätt 
 • AD:s behörighet 
 • Förhandlingskravet 
 • Utformning och ändring av talan 
 • Alternativ tvistelösning 
 • Skiljeförfananden i arbetstvister 
 • Skiljeavtalet 
 • Frågor och kursavslut 
 
16:30 Kursen avslutas 

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om konferensen är du välkommen att kontakta mig.

Zoe Paldan O’Brien
Head of Customer Relations & Event
Mobil: +46 08 40 06 54 10
Email: juc@juc.se

Håll dig uppdaterad

Är du helt uppdaterad om nya regler, lagar och praxis – och inte minst har du verktygen att hantera dem? Välj de rättsområden du vill bli informerad om, och få juridiska nyheter som rustar dig för morgondagens uppgifter.

Kompetensutveckling

Hos JUC hittar du juridiska kurser inom ett brett spektrum av arbetsområden. Vi erbjuder både grundkurser och specialistkurser som kan godkännas som obligatorisk vidareutbildning.

Våra kurser hålls av ledande svenska och internationella experter som ger dig insikt i aktuella utmaningar och möjligheter inom olika rättsområden. Du får konkreta verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete och en unik inblick i ny lagstiftning, rättspraxis och administrativ praxis.

Dela på sociala medier

in
t
f