Undervisare

Tillbaka

Sophie Thörne

Arbetsrättsjurist, Almega

Sophie Thörne är arbetsrättsjurist på Almega. Sophie har lång erfarenhet av arbetsrätt, rådgivning och domstolsprocesser. Hon har även varit chef under många år med fokus på arbetsrätt och kollektivavtal, arbetsmiljö, diskriminering och den svenska arbetsmarknadsmodellen i ett EU-perspektiv.