Kurser

Alternativa investeringsfonder - Heldag

Få insikt i den centrala regleringen av alternativa investeringsfonder

6

timmar

8995 SEK.

Innehåll

Kursen är uppdelad i ett förmiddagspass och ett eftermiddagspass. Deltagare kan välja att gå ett av dessa pass eller båda.


Kursen ger insikt i den centrala regleringen av alternativa investeringsfonder och deras förvaltare i Sverige och Europa.

Kursen omfattar det europeiska regleringslandskapet och hur detta har implementerats i Sverige.

Under kursens första del under förmiddagen analyseras och diskuteras samspelet mellan EU-rättens olika regleringsnivåer och rättsakter och den nationellt svenska regleringen.

Regleringen måste förstås i ljuset av också andra regler än de som specifikt omfattar förvaltningen av alternativa investeringsfonder.

Vikten av överblick och helhetssyn berörs särskilt. Regleringen av förvaltningen alternativa investeringsfonder ingår ett större förvaltningsrättsligt sammanhang, med såväl annan särskild lagstiftning (såsom regler om insiderreglering, penningtvätt och terroristfinansiering och hållbarhetsrapportering) som allmänna förvaltningsrättsliga regler som också påverkar förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Under kursens andra del under eftermiddagen behandlas den specifika regleringen av förvaltare av alternative investeringsfonder. Frågor om förvaltarens interna organisation berörs, liksom styrelseledamöternas personliga ansvar, förhållandet till kunder och förvaringsinstitut samt prövningen av direkta och indirekta ägare vid förvärv av förvaltare av alternativa investeringsfonder.

De särskilt reglerade fondtyperna behandlas. Vidare diskuteras olika fondstrukturer och hur de påverkas av regleringen. Viktiga praktiska utmaningar för förvaltningen av alternativa investeringsfonder diskuteras. Gränsöverskridande verksamhet berörs särskilt. Sanktionssystemet analyseras ur företagens perspektiv.

Finansinspektionens och domstolarnas praxis inom de olika områden analyseras och diskuteras, liksom trender inom och tänkbara utvecklingslinjer inom regleringsområdena diskuteras.

Nyttan med kursen

Fokus för kursen är hur olika regelverk kan användas proaktivt för att uppnå affärsnytta.

På kursen får du:

  • Övergripande orientering kring regelverken på europeiska och nationell nivå
  • Djupare insikt och förståelse kring de centrala och viktiga regleringarna inom området
  • Insikter i både utmaningar och praktiska lösningar i samband med regleringen
  • Inblick i aktuella trender som påverkar villkoren för förvaltning av alternativa investeringsfond

Målgrupp
Kursen vänder sig till advokater, portföljförvaltare, juridiska rådgivare, bolagsjurister och chefer som arbetar med alternativa investeringar.

Vill du veta mer?

Om du har några frågor eller vill veta mer om kursen är du välkommen att kontakta mig.

Zoe Paldan O’Brien
Head of Customer Relations & Event
Mobil: +46 08 40 06 54 10
Email: juc@juc.se

Håll dig uppdaterad

Är du helt uppdaterad om nya regler, lagar och praxis – och inte minst har du verktygen att hantera dem? Välj de rättsområden du vill bli informerad om, och få juridiska nyheter som rustar dig för morgondagens uppgifter.

Kompetensutveckling

Hos JUC hittar du juridiska kurser inom ett brett spektrum av arbetsområden. Vi erbjuder både grundkurser och specialistkurser som kan godkännas som obligatorisk vidareutbildning.

Våra kurser hålls av ledande svenska och internationella experter som ger dig insikt i aktuella utmaningar och möjligheter inom olika rättsområden. Du får konkreta verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete och en unik inblick i ny lagstiftning, rättspraxis och administrativ praxis.