Kurser

Alternativa investeringsfonder - Eftermiddag

Få insikt i den centrala regleringen av alternativa investeringsfonder 

3

lektioner

4995 SEK.

Innehåll

Kursen är uppdelad i ett förmiddagspass och ett eftermiddagspass. Deltagare kan välja att gå ett av dessa pass eller båda.

Kursen ger insikt i den centrala regleringen av alternativa investeringsfonder och deras förvaltare i Sverige och Europa.
Kursen omfattar det europeiska regleringslandskapet och hur detta har implementerats i Sverige.

Under eftermiddagen behandlas den specifika regleringen av förvaltare av alternative investeringsfonder. Frågor om förvaltarens interna organisation berörs, liksom styrelseledamöternas personliga ansvar, förhållandet till kunder och förvaringsinstitut samt prövningen av direkta och indirekta ägare vid förvärv av förvaltare av alternativa investeringsfonder.
 
De särskilt reglerade fondtyperna behandlas. Vidare diskuteras olika fondstrukturer och hur de påverkas av regleringen. Viktiga praktiska utmaningar för förvaltningen av alternativa investeringsfonder diskuteras. Gränsöverskridande verksamhet berörs särskilt. Sanktionssystemet analyseras ur företagens perspektiv.

Nyttan med kursen

Fokus för kursen är hur olika regelverk kan användas proaktivt för att uppnå affärsnytta.

På kursen får du:
  • Övergripande orientering kring regelverken på europeiska och nationell nivå
  • Djupare insikt och förståelse kring de centrala och viktiga regleringarna inom området
  • Insikter i både utmaningar och praktiska lösningar i samband med regleringen
  • Inblick i aktuella trender som påverkar villkoren för förvaltning av alternativa investeringsfond


Målgrupp

Kursen vänder sig till advokater, portföljförvaltare, juridiska rådgivare, bolagsjurister och chefer som arbetar med alternativa investeringar.