Undervisare

Tillbaka

Ylva Berg

VP Digital Development,Coor Service,Management

Ylva Berg, tidigare CIO hos Coor och nu VP Digital Developmen,har mer än 18 års erfarenhet inom industrierna “facility management” och programvaruutveckling. I dagsläget är Ylva VP för digital utveckling hos Coor service,management. Ylva har varit ledare för stora globala teams inom mjukvaruutveckling och support inkluderande offshoreverksamhet i Indien. Ylva har omfattande erfarenhet av change management och transformationsarbete både genom uppbyggande av offshore verksamhet, sammanslagning av global produktsupport och i samband med etablering och sammanslagning av en pan-nordisk technologiorganisation.

Hennes drivkraft och resultatorientering i kombination med en solid förståelse för affären säkrar att de team som Ylva leder levererar önskade resultat. Ylvas styrka ligger i hennes förmåga att leda och utveckla människor. Ylva tycker att det är ett privilegium att vara en del av digitaliseringseran och hon är övertygad om att digitalisering kommer att vara huvuddrivkraften bakom en hållbar framtid relativt många viktiga aspekter såsom finansiell utveckling, social utveckling och miljöutveckling.

Att förstå hur ny teknik kan effektivisera och förbättra verksamheten är en knäckfråga för alla bolag idag. En stor del av verksamhetsutvecklingen inom företag drivs av innovationer inom IT. Det finns möjlighet att effektivisera i princip all typ av verksamhet med hjälp av digitala lösningar, såväl i produktionen som i stödprocesser som administration, distribution, logistik och marknadsföring/försäljning.