Undervisare

Tillbaka

William Höglund

Biträdande jurist, Norelid Advokatbyrå ,

William Höglund arbetar uteslutande med affärsjuridiska frågor och är särskilt specialiserad inom GDPR, dataskydd och försäkringsrätt.

William har en bakgrund i det privata näringslivet där han bland annat sysslat med olika typer av regulatoriska frågor,inom bland annat dataskydd och GDPR. William har även varit dataskyddsombud för en kommun i Stockholmsområdet och håller regelbundet seminarier och kurser inom GDPR och dataskydd.

William ingår i byråns Cyber Desk och bistår regelbundet advokatbyråns klienter i incidentarbetet där han i samarbete med andra specialistkonsulter exempelvis IT, krishantering och försäkring samt med juridiska experter i andra jurisdiktioner bistår klienterna för att minska skadeverkningarna av en inträffad cyberattack.