Undervisare

Tillbaka

Wendela Hårdemark

Advokat och partner, MAQS Advokatbyrå

Wendela Hårdemark har mer än 10 års erfarenhet av tvistlösning och har företrätt klienter inför offentlig domstol, vid skiljeförfarande och medling. Hon är specialiserad på immaterial- och marknadsrätt och har särskilt arbetat med frågor rörande patent (intrång liksom ogiltighet) och upphovsrätt. Hon lämnar vidare löpande rådgivning inom dessa rättsområden såsom exempelvis rörande strategier för skydd av rättigheter samt vid förhandling av avtal.

Innan Wendela Hårdemark anslöt sig till MAQS arbetad hon på STIM som ansvarig jurist för organisationens påverkansarbete samt tvister. Dessförinnan var Wendela advokat på Sandart&Partners Advokatbyrå samt hovrättsfiskal på Svea hovrätt (dåvarande avdelning 2, nu Patent- och Marknadsöverdomstolen), respektive tingsnotarie vid Stockholms tingsrätt.

Wendela har studerat juridik och ekonomi vid Stockholms universitet.