Undervisare

Tillbaka

Viktoria Edelman

Advokat och partner hos AG Advokat

Advokat Viktoria Edelman är delägare i AG Advokat (tidigare Andersson Gustafsson Advokatbyrå), en av Sveriges ledande advokatbyråer inom bygg fastighetsjuridik. Viktoria har arbetat som jurist i snart tjugo år huvudsakligen inom områdena entreprenadrätt, processrätt och offentlig upphandling. Hon började på Andersson Gustafsson 2001 och var dessförinnan bl.a. fiskal i Svea hovrätt, tingsfiskal vid Sollentuna tingsrätt och hovrättsassessor i Svea hovrätt.

Viktoria Edelman har omfattande erfarenhet av att arbeta med standardavtalen för byggbranschen. Genom åren har hon arbetat med samtliga aktörer inom byggsektorn såsom konsulter, beställare, bygg- och installationsföretag.

Viktoria har ansvarat för många stora tvister i såväl domstol som i skiljeförfaranden och hon biträder leverantörer i upphandlingsärenden med avgivande av anbud, överprövningar av upphandlingar och skadeståndsprocesser. Vidare biträder hon även upphandlande myndigheter/enheter vid genomförande av upphandlingar, överprövningar och skadeståndsmål.