Undervisare

Tillbaka

Viktor Falkenström

Advokat och delägare, Advokatbolaget Sjutton34

Viktor Falkenström, advokat och verksam vid Advokatbolaget Sjutton34. Viktor arbetar primärt med miljörätt och fastighetsrätt och med särskilt fokus på exploatering och projekt som handlar om att erhålla nödvändiga tillstånd/dispenser för att kunna genomföras. I detta ingår frågor som regleras i framförallt Miljöbalken och Plan- och Bygglagen men även annan kringliggande lagstiftning.