Undervisare

Tillbaka

Ulrika Grefberg

Partner, Svalner

Ulrika Grefberg har lång erfarenhet från rådgivning hos revisionsföretag. Innan hon kom till Svalner år 2009 var hon verksam på Ernst & Young. Ulrika har även arbetat på Skatteverket och är tingsmeriterad. Hon har inriktning på Mervärdesskatt, M&A, förhandsbesked och Skatteprocess.