Undervisare

Tillbaka

Ulf Andresen

Partner,DLA Piper Advokatbyrå, Tyskland

Dr. Ulf Andresen har mer än 24 år erfarenhet av rådgivning gällande nationell och internationell skatterätt, med särkskild fokus på internprissättning och fast driftställe. Ulfs expertis omfattar alla internprissättningsrelaterade områden inom nationell och internationell rätt, såsom ömsesidiga överenskommelser för undanröjande av internationell dubbelbeskattning (Mutual Agreement Procedures, MAP), prissättningsbesked (Advance Pricing Agreement, APA), beskattning av fasta driftställen liksom skatterevision. ,,

Ulf är Partner på advokatfirman DLA Piper i Tyskland som är en global affärsjuridisk advokatbyrå med jurister i över 40 länder i Amerika, Europa, Mellanöstern, Afrika, Asien och Oceanien. Byråns klienter sträcker sig från multinationella Global 1000- och Fortune 500-företag till startups som utvecklar branschledande teknologier. Till dessa räknas fler än hälften av Fortune 250-företagen och nästan hälften av FTSE 350-företagen eller deras dotterbolag. Byrån arbetar även med myndigheter och offentligrättsliga organ.

Ulf är medredaktör och medförfattare av boken Permanent Establishment Handbook som är den ledande boken om beskattning av fasta driftställen i Tyskland. Han är även nominerad ledande internprissättningsrådgivare för Tyskland av Euromoney/Legalmedia Group sedan 2006, har publicerat över 90 artiklar i tyska och internationella skattetidskrifter och är en frekvent talare på skattekonferenser.