Undervisare

Tillbaka

Tove Skärblom

Delägare, Advokat

Tove Skärblom arbetar sedan 2013 med miljö- och energifrågor. Hennes arbete består av att leda tillståndsprövningar och hantera andra frågor relaterat till miljöfarliga verksamheter inom olika områden, bl.a. energi, industri och vatten.

Tove Skärblom har stor erfarenhet av att hantera miljörisker i samband med kommersiella transaktioner med fokus på att identifiera och värdera miljörisker samt att vägleda klienten i hanteringen av dessa.

Därtill har Tove särskild erfarenhet av frågor kring förorenad mark gällande såväl ansvarsbedömningar, processer i domstol som kommersiella avtalsregleringar. Med tidigare erfarenhet från energibranschen har Tove även goda kunskaper gällande el, ledningsrätter och andra energirelaterade frågor.