Undervisare

Tillbaka

Tomas Fjordevik

Advokat och partner, Foyen Advokatfirma

Tomas Fjordevik är advokat på Foyen. Han är specialiserad på miljörätt och har flerårig erfarenhet som miljöjurist på Swedavia, men har även varit verksam på andra advokatbyråer. Tomas arbetar bland annat med tillståndsprocesser, miljöskadestånd, vattenverksamhet och frågeställningar relaterade till förorenad mark, tillsyn, avfall och kemikalier.