Undervisare

Tillbaka

Tobias Normann

Partner och Advokat, Mannheimer Swartling Advokatbyrå

Tobias Normann, advokat och delägare i Mannheimer Swartling Advokatbyrå, är specialiserad på arbetsrättsliga frågor i ett brett perspektiv. Det kan exempelvis röra sig om arbetsrättsliga frågor som uppstår i samband med omorganisationer och företagsöverlåtelser ocean andra strukturella verksamhetsförändringar. Tobias arbetar även i hög utsträckning med arbetsrättsliga processer och skiljeförfaranden.