Undervisare

Tillbaka

Tobias Kempas

Advokat, Advokatfirman Vinge

Tobias Kempas är specialiserad på immaterialrätt och marknadsföringsrätt. Han har mångårig erfarenhet av kommersiella avtal, tvister och strategisk rådgivning inom dessa och närliggande områden, bl.a. inom områdena upphovsrätt, känneteckensrätt, designrätt och illojal konkurrens.

Tobias Kempas har arbetat som ombud och rådgivare åt svenska och utländska företag i en rad branscher, med särskild inriktning på företag och organisationer som har identifierat immateriella rättigheter och/eller marknadskommunikation som centrala framgångsfaktorer.

Han har också arbetat som bolagsjurist i en av världens största telekomkoncerner, med fokus på utveckling, kommersialisering och försvar av immateriella tillgångar samt reklamrelaterade förhandlingar och tvister.