Undervisare

Tillbaka

Thomas Schölin

Vice VD med ansvar för e-Mobility, Drivkraft Sverige

Thomas Schölin arbetar på Drivkraft Sverige som är en branschorganisation för bränsle-, drivmedels- och laddoperatörsbranschen. Han har rollen som stabschef med expertområdet e-Mobility. Dessförinnan arbetade Thomas inom Circle K där han satt i ledningsgruppen i olika ledande befattningar som Franchisechef, HR chef och tillförordnad VD.

Thomas är en nyfiken, otålig och engagerad generalist som har ett brett nätverk inom flera områden som rör e-Mobility. Han engageras ofta i paneler, referensgrupper och forum där omställningen från fossilt till fossilfritt diskuteras. Han brinner för ”en rörelse framåt” vilket betyder att även små steg framåt leder oss mot målet. Med sin erfarenhet som Utbildningschef, HR chef och mångårig ledare är människors beteenden och mönster något som Thomas gärna djupdyker i.