Undervisare

Tillbaka

Teresia Mårdh

Partner, Advokatfirman Allié

Teresia Mårdh har särskild erfarenhet av hyra, arrende och andra nyttjanderätter. Hon är även specialiserad på transaktionsjuridik, bolagsrätt och e-handelsrätt. Teresia är partner i Advokatfirman Allié och har tidigare varit hos Mannheimer Swartling Advokatbyrå.

Dessutom har hon en tidigare karriär som jurist hos Svensk Handel och AstraZeneca. Notarietjänstgöring genomfördes hos Mölndals tingsrätt.

Teresia Mårdh har särskild erfarenhet av hyra, arrende och andra nyttjanderätter. Hon är även specialiserad på transaktionsjuridik, bolagsrätt och e-handelsrätt. Teresia är partner i Advokatfirman Allié och har tidigare varit hos Mannheimer Swartling Advokatbyrå.

Dessutom har hon en tidigare karriär som jurist hos Svensk Handel och AstraZeneca. Notarietjänstgöring genomfördes hos Mölndals tingsrätt.