Undervisare

Tillbaka

Susanne Gerland

Susanne Gerland är ämnesråd och gruppchef, Rättssekretariatet, Miljödepartementet. Hovrättsassessor från Svea hovrätt. Har arbetat på Rättssekretariatet sedan 2005.