Undervisare

Tillbaka

Susanne Gerland

Ämnesråd och gruppchef på rättssekretariatet, Klimat- och näringslivsdepartementet

Susanne Gerland är ämnesråd och gruppchef, Rättssekretariatet, Miljödepartementet. Hovrättsassessor från Svea hovrätt. Har arbetat på Rättssekretariatet sedan 2005.