Undervisare

Tillbaka

Stojan Arnerstål

Advokat, Advokatfirman Vinge

Stojan Arnerstål arbetar med avtalsrelaterad immaterialrätt på advokatfirman Vinge. Han arbetar främst med legal och strategisk rådgivning i ärenden som rör immaterialrätt och avtal, med särskilt fokus på företagstransaktioner (M&A), tekniköverföring, licensstrukturer samt samarbets- och utvecklingsavtal. Utöver sin erfarenhet av arbete på advokatbyrå har Stojan också en bakgrund som akademisk forskare. Stojan är jur. dr och docent i civilrätt samt var under flera år föreståndare för Institutet för Immaterial-, Marknads- och Konkurrensrätt (IMK) vid Juridiska fakulteten, Uppsala universitet. Utöver att publicera artiklar och böcker inom sina specialområden, undervisar han ofta i immaterialrätt vid universiteten i Uppsala, Stockholm och Lund samt för praktiskt verksamma jurister.