Undervisare

Tillbaka

Staffan Thörngren

Director IPR & Licensing Business Management, Ericsson

Staffan Thörngren har mer än 12 års erfarenhet av patentutveckling och patentkommersialisering från ombuds- och industrisidan.

I sin nuvarande roll jobbar Staffan med affärsutveckling inom ramen för kommersialisering av Ericssons patentportfölj. Han har tidigare jobbat som patentingenjör på Zacco där han hjälpt företag utveckla sina patentportföljer, samt som utvecklingsingenjör på SonyEricsson där han jobbade med mjukvaruutveckling för mobiltelefoner.

Staffan har en bred erfarenhet från utvärdering av affärersmöjligheter inom bilateral patentlicensiering, licensiering via patentpooler, samt inköp och försäljning av patenttillgångar. Erfarenheterna omfattar bland annat modellering och värdering av licensieringsmarknader, riskanalys, strukturering av affärer och förhandling av avtal inom patentområdet.