Undervisare

Tillbaka

Staffan Brandt

Advokat och Partner, Lindahl Advokatbyrå

Staffan Brandt är advokat och partner, verksam vid Advokatfirman Lindahls kontor i Malmö sedan 2006. Staffan har många års erfarenhet av hantering av såväl hyresrättsliga frågeställningar som fastighetstransaktioner och hanterar även löpande andra typer av företagsöverlåtelser.

Utöver arbetet som advokat arbetar Staffan Brandt även med styrelseuppdrag i såväl noterade som onoterade bolag samt föreläser regelbundet i fastighets- och hyresrättsliga frågor, bland annat vid Lunds Universitet och Malmö högskola.